ALTAIR HyperWorks & solidThinking Web Seminerleri

 

 

ALTAIR HyperWorks ve solidThinking yazılım ve çözümlerine yönelik düzenlenecek web seminerlerinin bilgilerini bu sayfada bulabilirsiniz.

Katılamadığınız web seminerlerinin kayıt dosyalarını izlemek için gerekli olan bağlantı adreslerine aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

 


Web Seminerleri

Tarih

Saat

Altair Airplane Demonstrator Webinar: FE Model Setup and Validation 11 Ekim 2017 10:30 AM EDT
The Growing Role of EM Simulation for Connected Vehicles and e-Mobility 18 Ekim 2017 10:00 AM EST
Sensor and Actuator Design for Transportation Applications 24 Ekim 2017 10:00 AM EST
Altair Airplane Demonstrator Webinar: Design a Flap Mechanism with Multibody Dynamics 25 Ekim 2017 10:30 AM EDT
Electric Machine Design Workflow for Traction Applications 07 Kasım 2017 10:30 AM EDT
Altair Airplane Demonstrator Webinar: Fail-safe and Multiphysics Optimization 08 Kasım 2017 10:30 AM EDT
Altair Airplane Demonstrator Webinar: Design and Optimization of a Radome 15 Kasım 2017 10:30 AM EDT
Efficient Solutions for Electromagnetic Design Exploration and Optimization 16 Kasım 2017 10:00 AM EST
Improving the Manufacturing Process with Efficient Induction Heating Applications 21 Kasım 2017 10:00 AM EST
Altair Airplane Demonstrator Webinar: Bird Strike and Other Nonlinear Transient Analyses 22 Kasım 2017 10:30 AM EDT

 

HyperWorks & solidThinking 2017

OptiStruct 2017 - Analiz & Optimizasyon

Seminer kaydı

HyperMesh 2017 - Sonlu eleman modelleme

Seminer kaydı

SimLab 2017 - Sonlu eleman modelleme

Seminer kaydı

FEKO 2017 - Yüksek frekans elektromanyetik analiz
Flux 12.2 - Alçak frekans elektromanyetik analiz
MotionSolve 2017 - Karmaşık geometrilerde temas (contact) tanımlama
Mekatronik Sistem Mühendisliği
Taşıt Dinamiği
Ağırlığı azaltılmış tasarımlar
WinProp - Yayılım Modelleme
Havacılık endüstrisinde elektromanyetik simülasyon uygulamaları
Click2Cast 4 - Metal döküm simülasyonu
Mekatronik ürünlerin model tabanlı geliştirilmesi
Click2Extrude 2017 Metal - Alüminyum ekstrüzyon simülasyonu
HyperView & HyperGraph 2017
AcuSolve 2017 - Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Optimizasyon odaklı tasarım


Smart Multiphysics

Tanker çalkalanma simülasyonu CFD / MBD Analizi

Seminer kaydı

Aktarma organları soğutma, yorulma ve mukavemet analizleri

Seminer kaydı

Co-simulation with MotionSolve and Simulink for Mechanical System Control

Seminer kaydı

Optimizing Performance & Accuracy Using Flexible Bodies
Explosives and Concrete Material Simulation in RADIOSS
Application of Computational Aero Acoustics using AcuSolve
Direct Coupling of AcuSolve & RADIOSS for Fluid-Structure Interaction
Solving for Structural Responses based on Fluid Temperature Loading

 

Sonlu Elemanlar Analizleri / RADIOSS Explicit

CRAY - ALTAIR Çözümü : Yüksek doğrulukta optimize edilmiş çarpışma & güvenlik simülasyonları Seminer kaydı
RADIOSS - OptiStruct 13.0 Yeni Özellikler
HyperWorks 12.0 Güncellemesi : OptiStruct & RADIOSS
Analyze and Optimize: RADIOSS 12.0 for Highly Non-linear Simulation

Seminer kaydı

Crash Modeling and Analysis: HyperCrash 12.0

Seminer kaydı

Using RADIOSS to Reduce the Simulation Time Without Compromising on the Accuracy
Innovative Solutions for Bird Strike, Ditching and Impact
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Solver Solutions (RADIOSS)
Improving Crash and Safety Performace - Presented by HyperWorks
Impact / Crash Model Set-up (HyperCrash)

 

Sonlu Elemanlar Analizleri / OptiStruct Implicit

OptiStruct for Nonlinear Analysis: Comprehensive, Fast and Accurate Solutions, Modern Solver Architecture
OptiStruct: Enabling Simulation Driven Innovation
Improving NVH Performance with Altair’s NVH Director Seminer Kaydı
Predicting Squeak & Rattle in Automotive Vehicles Seminer Kaydı
Altair Squeak & Rattle Director kullanarak NVH problemlerinin çözümü Seminer Kaydı
OptiStruct - Güç aktarma organları NVH ve dayanıklılık analizleri Seminer Kaydı
NVH Webinar Series : Transfer Path Analysis (TPA) at General Motors
NVH Webinar Series : Squeak and Rattle Simulation at Scania and LeanNova
HyperWorks 12.0 Güncellemesi : OptiStruct & RADIOSS
Analyze and Optimize: OptiStruct 12.0 for Structural Analysis

Seminer kaydı

Powertrain Modeling and Analysis (NEW!)

Seminer kaydı

NVH Modeling and Analysis

Seminer kaydı

Full-Vehicle NVH Analysis and Optimization
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Solver Solutions (RADIOSS)
Advanced NVH Simulation Techniques
A True Full Vehicle Simulation Solution that Enables Engineers to Develop Better Products, Faster
Making the Switch: Nastran to RADIOSS

 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği /AcuSolve

ALTAIR nanoFluidX : SPH tabanlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü Seminer Kaydı
ALTAIR ultraFluidX – Dış aerodinamik simülasyon çözümü Seminer Kaydı
Kabin Konforu - Hava akımı ve termal etkilerin analizi Seminer Kaydı
AcuSolve 13.0 - Akışkanlar ve Aerodinamik çözümler Seminer kaydı
Altair CFD Web Semineri : Altair HyperWorks yazılımlarını kullanarak CFD optimizasyonu
Altair CFD Web Semineri : Altair AcuSolve CFD çözücüsü için, CFD mesh oluşturma teknikleri
Sanal rüzgar tüneli performans sınırlarını zorlayın
HyperWorks Sanal Rüzgar Tüneli

Seminer kaydı

Solving Real-Life Problems with CFD Parallel Performance of AcuSolve on Cray Systems
Analyze and Optimize: AcuSolve 12.0 for CFD Analysis

Seminer kaydı

Global Competitive Motorsports Webinar Series
Computational Fluid Dynamics (CFD) Design Session
Fluid-Structure Interaction Simulation with AcuSolve
CFD Setup and Analysis in HyperWorks
Accurately Simulate Fluid Flow Analysis with AcuSolve CFD
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - New! Solver Solutions (AcuSolve®)
Optimization Driven Design of CFD Applications

 

Optimizasyon / Optistruct - HyperStudy

Yapısal ve tasarım değişkeni optimizasyonu: HyperStudy - OptiStruct 13.0
OptiStruct’la 3D yazıcılar için topoloji optimizasyonu
Tesla Motor - Taşıt çarpışma performansı optimizasyonu
Altair's Solutions for Optimization and Analysis of Aerospace Structures

Seminer kaydı

Tips & Tricks: HyperStudy
Composites Modeling and Analysis

Seminer kaydı

HyperStudy for Multi-Disciplinary Design Exploration and Optimization (NEW!)

Seminer kaydı

Nonlinear Response Optimization: Rapidly Design New Structures Incorporating Real World Loading
Solving Design Problems using HyperWorks' Exploration and Optimization Environment
Global Competitive Motorsports Webinar Series
Design Fine-Tuning Optimization Session
Multi-disciplinary Optimization of Aero-structures
Composites Analysis and Optimization
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Concept Design and Optimization (OptiStruct®)
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Studies & Math Modeling (HyperStudy® & HyperMath®)

 

Mekanik Sistem Dinamiği / MotionSolve

HyperWorks 13.0 - Sistem performansı & Multi-fizik
Powertrain Mount Optimisation
Altair Bushing Models for the Automotive Industry
Optimising Vehicle Dynamics for Student Racing with Altair University
Multi-body Solutions: MotionSolve 12.0

Seminer kaydı

Where Do You Get Your Loads To Assess Component Strength And Durability?
Global Competitive Motorsports Webinar Series
Vehicle Dynamics, Suspension Modeling & Loads Session
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Multi-body Dynamics
Optimizing Vehicle Suspension Design
Automotive Closures Webinar
Durability Solutions with Durability Director

 

solidThinking Click2Cast : Döküm prosesi simülasyon yazılımı Seminer kaydı
Metal döküm simülasyonu - Click2Cast 4.1 Yeni Özellikler Seminer kaydı
HyperXtrude 2015 – CAD datasından simülasyona doğrudan geçiş   Seminer kaydı
Manufacturing Simulation: HyperForm and HyperXtrude

Seminer kaydı

An Altair and IRMCO Webinar: Recent progress in stamping technology for advanced high strength materials
Polymer Extrusion Simulation Using HyperXtrude
Extrusion Simulation with HyperXtrude
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Extrusion Simulation (HyperXtrude®)
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Sheet Metal Forming (HyperForm®)
Webinar: HyperXtrude for Polymer Extrusion

 

Sonlu Eleman Modelleme ve Sonuçları Görüntüleme / HyperMesh, SimLab, HyperView

ALTAIR SimLab 14.0 versiyonundaki yenilikler Seminer Kaydı
HyperWorks 13.0 - Simülasyon sonuçlarının incelenmesi ve raporlanması Seminer kaydı
Sonlu elemanlar modelleme : HyperMesh - SimLab 13.0 Seminer kaydı
HyperWorks 13.0 - Modellerin oluşturulması ve Yönetimi
HyperWorks 13.0 - Kompozit yapıların modellenmesi ve görüntülemesi
Decrease Report Generation Time by to 80% with the Automated Reporting Director
Raylı Taşıtlar için Kaynak Doğrulama Sürecinin Otomasyonu
Altair Model Doğrulama Yöneticisiyle, FE modelleme sürecinin kısaltılması
Altair Model Mesher Director çözümüyle FE modelleme sürecinin kısaltılması
HyperWorks 12.0 Güncellemesi : HyperView & HyperGraph
HyperWorks 12.0 Güncellemesi : HyperMesh

Seminer kaydı

Efficient Modeling of Aerospace Structures with HyperWorks

Seminer kaydı

Communicate and Collaborate with PLM Systems in HyperWorks
Model and Visualize: HyperMesh 12.0

Seminer kaydı

Model and Visualize: HyperView and HyperGraph

Seminer kaydı

Tips & Tricks Webinar: HyperMesh/HyperView Part 2

Tips & Tricks to Using HyperWorks More Efficiently
User Experience Evolution in HyperWorks Webinar
Modern FE Modeling of Aero-structures
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Crash Modeling (HyperCrash®)
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Post-Processing (HyperView/HyperGraph)
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - FEA Modeling - 2 (HyperMesh)
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - FEA Modeling - 1 (HyperMesh)
HyperMesh -> LS-Dyna Interface
Building a Better Impact / Crash Mesh Model (HyperMesh)
Making the Switch: Patran to HyperMesh

 

Topoloji optimizasyonu - solidThinking INSPIRE

solidThinking Inspire 2015 Yenilikler
Hafif tasarımların elde edilmesi ve 3D yazıcılarla üretilmesi
solidThinking Inspire 2014 Yenilikleri
solidThinking Inspire: Start with the Solution
Seminer kaydı
Begin here: solidThinking Inspire 9.5 
Ideate and Explore: solidThinking Inspire and Evolve

Seminer kaydı

What's New in Inspire 9.0?
Designing Efficient Structures with solidThinking Inspire Webinar

 

Endüstriyel tasarım - solidThinking EVOLVE

solidThinking EVOLVE 2015 – Tips 1 Seminer kaydı
solidThinking EVOLVE 2015 Yenilikler Seminer kaydı
Introducing solidThinking Evolve 2014 - Webinar
Seminer kaydı
Where Ideas Take Shape: solidThinking Evolve 9.5
Seminer kaydı
Ideate and Explore: solidThinking Inspire and Evolve

Seminer kaydı

 

Döküm prosesi simülasyonu - solidThinking Click2Cast

solidThinking Click2Cast : Döküm prosesi simülasyon yazılımı Seminer kaydı

 

Elektromanyetik simülasyon - FEKO Flux WinProp

Otonom araç tasarımında ALTAIR'in elektromanyetik simülasyon çözümleri Seminer kaydı
Anten & EMC uygulamaları için ölçümleri ve simülasyonları birleştirmenini temel faydaları Seminer kaydı
ALTAIR FEKO 14.0 - Otomasyon ve script oluşturma Seminer kaydı
ALTAIR HyperWorks Bünyesindeki FEKO 14.0 ile Gelen Yenilikler Seminer kaydı
FEKO Çözücülerinin Problemlere Uygun Seçilmesi Seminer kaydı
Dizi anten tasarımı Seminer kaydı
Elektronik endüstrisine yönelik elektromanyetik tasarım Seminer kaydı
Gemi üzerinde radar kesit alanı & Anten yerleştirme Seminer kaydı
Karakteristik Mod Analizi ve Avantajları Seminer kaydı
FEKO - Yüksek frekans eletromanyetik analizlere giriş Seminer kaydı
Otomotiv sektörüne yönelik elektromanyetik simülasyonlar -  ALTAIR FEKO Seminer kaydı
Savunma sektörüne yönelik elektromanyetik simülasyonlar - ALTAIR FEKO Seminer kaydı
HyperWorks'la elektromanyetik simülasyon : FEKO yazılımına giriş
EM Field Considerations in Healthcare FEKO

New Features in FEKO Suite 7.0

Tips & Tricks in FEKO
HPC Usage in FEKO
Lua Scripting & General Automation in FEKO
Radome Analysis Techniques in FEKO
Time Domain Field / Cable Coupling Analysis for EMC Applications 
Overview of FEKO Suite 6.3
Intelligent Design with Characteristic Mode Analysis
CAD Fixing in FEKO
Antenna Design & Analysis using FEKO, Antenna Magus & Optenni Lab 

 

HPC Yönetimi - Veri Yönetimi

Altair Simulation Enterprise (NEW!)

Seminer kaydı

Run, Monitor, Manage Workloads on HPC Resources - Compute Manager 11.1
Efficient Simulation Data Organization and Collaboration in HyperWorks
Altair's Compute Manager
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - HyperWorks On-Demand
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - NEW! Desktop Collaboration Tools
PBS Analytics Webinar

 

HyperWorks 13.0 Versiyonundaki Yenilikler

Seminer kaydı

What's New in HyperWorks 12.0: Release Overview

Seminer kaydı

Ergonomic Design Challenges for Heavy Industry Using RAMSIS webinar recording
HyperWorks Provides a New Mathematical Analysis Technology
KEY to METALS in the Auto Industry 2012
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Conceptual Design (solidThinking)
HyperWorks 11.0 Rollout Webinar Series - Introduction to HyperWorks 11.0 (Release Overview)
Innovative Strategies In Automotive Industry
Increasing UAV Payload and Range Webinar
COUSTYX Automotive Webinar
Accelerating the Product Development Process for the Electronics Industry - Webinar
An Introduction to Virtual Simulation Technology to Enhance Rail Vehicle Design


Broşür

 

Sektörler

 

Çözümler

 


 

Hakkımızda | Ürünler | Hizmetler | Referanslar | Kariyer | İletişim

ST Mühendislik | info@s-t.com.tr | T:(224) 280 84 46