blogfacebookfacebookyoutube
     

 

 

 

 

Altair MotionSolve

 

 

Giriş | Çözüm Yetenekleri

 

Sistemlerin çoğunluğu dinamik olsa da, problemleri idealleştirmek problemlerin basitleştirilmesine yardımcı olacaktır. Tüm farklı analiz teknikleriyle, MotionSolve mekanik sistem çalışmalarına farklı yollarla destek olmaktadır.


- Çok çeşitli dinamik problemlerin çözümü için altı adet integrator. Bu integratorler implicit/explicit,   stiff/nonstiff ve DAE/ODE tabanlı algoritmaları içermektedir.
- Statik denklik ve yüklerin hesaplanması için dört farklı static/ quasi-statik çözücü. Bu algoritmalar   kuvvet dengesi, enerji ve DAE tabanlı metodları kapsamaktadır.
- Kinematik analiz öncesinde aşırı kısıtların otomatik tespiti ve kaldırılması
- Durum geçiş matrisi ve özdeğer hesaplaması ile lineer analiz.

 

Altair MotionSolve fourpost simülasyonu


Zengin modelleme elemanları kütüphanesi
Karmaşık mekanizmaların simule edilebilirliğinde anahtar rol gelişmiş modelleme araçlarının erişilebilirliği ve esnekliğidir. MotionSolve kullanıcılara her türlü karmaşık mekanizmanın yapımında kullanılabilecek çok geniş modelleme elemanları seti sunmaktadır.

Genel sistem modelleme araçları
- Kütle veya atalet merkezine bağlı rijit elemanlar
- Esnek elemanlar
- Kısıtlayıcı mafsallar
- Kuvvet bağlı mafsallar
- Mekanik olmayan modelleme elemanları
- Sıklıkla kullanılan kısıtlayıcı alt çiftleri, kuvvet ve hareket tanımlamaları

Gelişmiş modelleme elemanları
- Esnek eğriler
- Esnek yüzeyler
- Herhangi bir şekle sahip, meshlenmiş 3 boyutlu iki yüzey arasında rijit kontak
- Esnek yüzeyler kullanarak esnek yapılar arasında kontak
- Kullanıcı altprogramları yoluyla karmaşık fonksiyonlar kullanma veya çözüm kapasitesini genişletme 

 

 

 

Bookmark and Share

Broşür

 

Sektörler

 

Çözümler

 

Web Semineri

Daha önce gerçekleştirilen

web seminerleri

 

 

 

Hakkımızda | Ürünler | Hizmetler | Referanslar | Kariyer | İletişim

ST Mühendislik | info@s-t.com.tr | T:(224) 280 84 46