Altair MotionSolve

 

Mekanik Sistem Simülasyonu

 

 

Bu eğitim MotionSolve yazılımı kullanılarak mekanik sistem simülasyonlarının gerçekleştirilmesine yöneliktir.


- Eğitim süresi : 2 gün     Giriş
  - Mekanik sistem simülasyonu temelleri
  - MotionView, HyperView, HyperGraph'a giriş

     MotionView'de interaktif modelleme
  - Mekanik sistem simülasyonu için CAD verilerini içeri aktarma
  - Bir kinematik modelin oluşturulması, çözdürülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi
  - Temel kinematik analiz örnekleri
  - Modlein MotionSolve ile dinamik hesaplanması
  - HyperView ve HyperGraph'da sonuçların değerlendirlmesi
  - Simülasyon sonucunda otomatik rapor oluşturulması ( rapor şablonu)

     MDL'ye giriş, parametreli model oluşturma ve sistemleri kullanma
  - MotionView modelleme dilinin (MDL) anlamı
  - Sistemlerin kullnımına giriş
  - Sistemlerin MotionView içerisine alınması
  - Modellerin parametrizasyonu

     MotionSolve Parametreleri
  - Analiz Yöntemleri
  - Sayısal entegrasyonun temelleri
  - İpuçları

     Model kurulumuyla ilgili ugulamalar
  - Sonlu elemanlar modelinin MotionView içerisine alınması
  - Modelleri adım adım oluşturma

     Esnek Modellere (flex-body) Giriş
  - Mekanik sistem simülasyonları için esnek cisim teorik arka planı
  - Sonlu elemanlar modelinden esnek cisim elde edilmesi
  - Esnek cisimlerin mekanik sistem modeline aktarılması


 

Ön gereksinim :

  - Bulunmamaktadır

Güncel eğitim tarihleri

Broşür

 

 

 

 

Hakkımızda | Ürünler | Hizmetler | Referanslar | Kariyer | İletişim

ST Mühendislik | info@s-t.com.tr | T:(224) 280 84 46