blogfacebookfacebookyoutube
     

 

 

Altair Multiscale Designer

 

 

 

 

Multiscale Designer çok değişkenli heterojen malzeme modellerinin lineer ve nonlineer malzeme davranışının mikro bazda modellendiği bir yazılımdır.


Sürekli, örgü veya kesikli fiber modelleri, bal peteği modeli, beton, toprak gibi çeşitli heterojen makro yapıların mikro bazda modellenmesi, geliştirilmesi ve simülasyonu için etkili bir modelleme sunmaktadır.


Multiscale Designer yazılımı sayesinde heterojen makro yapının mikro yapsında bulunan fiber ve matris fazları modellenerek heterojen malzemenin en gerçekçi malzeme modeli oluşturulur.


Multiscale yazılımında malzeme modeli oluşturma teknikleri :
- Homojenleştirme (Homogenization) ve tersine optimizasyon (Inverse Optimization) teknolojisini kullanarak çok fazlı malzeme modelleri oluşturma
- Tek yönlü, örgü, kesikli ve partikül yapıdaki fiber kompozitlerin birim yapı olarak modellenmesi
- Mikro boyutta malzeme kopması veya kırılmasını içeren non-lineer malzeme davranışının simülasyonu
- Makro yapının üretim prosesi sonuçlarının hesaba katılarak kompozit malzeme modellemesi (fiber/ply orientation)

Multiscale Designer programının kullanım alanları;
- Malzeme test dataları ile kompozit malzeme simülasyonunun korelasyonu
- Malzeme test dataları ile desteklenen kompozit malzeme modellerinde ağırlık azaltma ve maliyet azaltma çalışmaları
- Optimize edilmiş hafif kompozit malzmenin performansını artırma çalışmaları. (statik, fatigue)

 Altair Multiscale Designer

 

 

Broşür

 

 

 

 

 

Hakkımızda | Ürünler | Hizmetler | Referanslar | Kariyer | İletişim

ST Mühendislik | info@s-t.com.tr | T:(224) 280 84 46