Altair OptiStruct

 

Kompozit Optimizasyonu

 

 

 
Kompozit

 

 


 

 Altair OptiStruct'ın modern ve geniş kapsamlı kompozit tasarım ve optimizasyon özelliği tasarımcılara ve analiz mühendislerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yaklaşım free-size optimizasyonu sonuçlarının yorumlanmasını basitleştirerek en iyi kompozit yapının elde edilmesine imkan sağlamaktadır.


 

 

 

 

Faz 1 Free Size / Konsept

Herbir katmanın kalınlıklarını parametrelere bağlı olarak değiştirir. Her bir katmana ait elemanın kalınlığı tasarım bölgesinde değişkenlik göstererek en uygun tasarım elde edilir. Değişken kalınlıklarda katmanlar bu işlem sırasından meydana gelir. Böylece katman kalınlıkları ve sayısı ilk fazda konsept tasarım olacak şekilde belirlenir.Bu işlem topoloji optimizasyonuna benzemektedir.

 

Faz 2 Size Optimizasyonu / Boyutlar

Bu fazda katmanların (ply) kalınlıkları size optimizasyonu ile düzenlenir. Bilindiği üzere size optimizasyonu ile hem performans hemde üretilebilirlilik  sağlamak amacıyla yapının kalınlığı optimize edilir. Kompozitler içinde bir önceki fazda oluşturulan yeni katmanların kalınlıkları üretime uygun hale getirilir, bu esnada performanstan ödün verilmez. Free Size optimizasyon işleminden sonra atanan kalınlık değerleri oldukça değişken aralıklardadır. Ayrıca üretilebilirlik yönündende kalınlık değerleri uygun değildir. Bu durumdan dolayı size optimizasyonu gerçekleştirilir, böylece üretime uygun kalınlıklarda yeni boyutlar belirlenir.

 

Faz 3 Shuffling / Detay

Son adımda kompozit katmanlarının üretilebilirliğini arttırmak ve yapıdan daha yüksek performans alabilmek için katmanlar arasında sıralama optimizasyonu gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 
Broşür

 

Sektörler

 

Çözümler

 

Web Semineri

Daha önce gerçekleştirilen

web seminerleri

 

 

ÜCRETSİZ

 

 

Hakkımızda | Ürünler | Hizmetler | Referanslar | Kariyer | İletişim

ST Mühendislik | info@s-t.com.tr | T:(224) 280 84 46