linkedin
     

 

 

Altair Activate

 

Model tabanlı Bir boyutlu (1D) Sistem Modelleme Yazılımı

 

 

 

Altair Activate, mühendislerin, ürün geliştiricilerinin, bilimsel araştırmacıların multi disipliner sistemlerin bir boyutlu (1D) modellenmesini, simülasyonunu ve optimizasyonunu gerçekleştirebildikleri bir yazılımdır.

 

Tasarım süreci başlangıcında sistem seviyesindeki problemlerin tespit edilerek düzeltilmesini, ve tüm tasarım gereksinimlerini karşılayacak ürünler elde edilmesini sağlamaktadır.

Altair Activate yazılımının kullanıcı dostu blok diyagram ara yüzü, prototipe gerek duymadan, sistemlerin kolayca oluşturulmasını, sonuçların değerlendirilmesini ve alternatif tasarımların denenmesini sağlamaktadır.

Eğitim videoları ve dökümanları için --> http://learn.solidthinking.com/activate-videos/

solidThinking Activate kapak mekanizması fiziksel komponent modellenmesi

Altair Activate yazılımı, alanında en iyi performansı sunmaktadır;
- Model tabanlı hibrid sistemlerin geliştirilmesi
- Hiyerarşik ve parametrik multidisipliner sistemlerin simülasyonu
- Sinyal tabanlı ve fizik tabanlı (Modelica) komponentlerin birlikte kullanılabilmesi
- Kolayca geliştirilebilir zengin blok kütüphanesi
- Functional Mock-Up (FMU) ara yüzü sayesinde model alışverişi ve eşzamanlı simülasyon   imkanı
- Mekanik sistem simülasyonu yazılımı MotionSolve ile eş zamanlı çözüm imkanı
- Oluşturulan modellerin çalıştırılabilir kodlara kolayca derlenmesi

Sistem Seviyesinde Performans Geliştirme
Activate yazılımını kullanarak her hangi bir multi disipliner sistemin dinamik davranışını kolayca analiz edebilir ve geliştirebilirsiniz. Farklı komponentlerden gelen algılama, hareket ve kontrol verilerinin de dahil edildiği akıllı sistemlerin simülasyonu ve performans değerlendirilmesi kolayca gerçekleştirilebilir.

Dayanıklı Sistemler için Tasarım Geliştirme
Activate kullanarak gerçekleştirilen model tabanlı simülasyon, tasarım süresi boyunca sistemi etkileyen farklı disiplindeki dinamiklerin birlikte değerlendirilebileceği ortak bir çerçeve oluşturulmasını sağlar. Kullanıcılar sistemle ilgili birçok yeni senaryoyu ve mümkün olan davranışları kolayca test edebilirler ve sistemi oluşturan tüm komponentlerin etkilerini değerlendirebilirler.

Fonksiyonel Çözümlerin Tasarım Öncesi Elde Edilmesi
Activate, tasarım aşamasında oluşabilecek sistem düzeyindeki problemlerin önceden belirlenmesini ve tüm tasarım gereksinimlerinin analizini kolayca sağlar. Kullanıcılar benzersiz modeller oluşturabilecekleri bloklara kolayca erişebilirler. Aynı zamanda Modelica’nın farklı fiziksel disiplinlere ait komponent kütüphanelerini kullanarak ileri düzeyde modelleme uygulamaları gerçekleştirebilirler.


solidThinking Activate 1D oda sıcaklık kontrol sistemi

Kolay Modelleme
- Sürükle bırak yöntemi ile, kütüphaneden taşınan bloklar kolayca birbirine bağlanarak   sistem oluşturulabilir
- Aynı oturumda, birden fazla pencere açarak farklı modeller üzerinde çalışabilir,
  kopyala-yapıştır veya sürükle-bırak metoduyla modellerde değişiklik yapabilirsiniz.

Hibrid Modelleme
- Sürükle bırak yöntemi ile, kütüphaneden taşınan bloklar kolayca birbirine bağlanarak   sistem oluşturulabilir
- Aynı oturumda, birden fazla pencere açarak farklı modeller üzerinde çalışabilir,
  kopyala-yapıştır veya sürükle-bırak metoduyla modellerde değişiklik yapabilirsiniz.

Multi-Disipliner Sistemlerin Modellenmesi
Gerçek hayattaki sistemler yapısı gereği farklı disiplinlerin birleşiminden meydana gelmektedir. Activate yazılımı bu tip sistemlerin modellenmesinde farklı disiplinlere ait komponentlerin (mekanik, elektrik ve diğerleri) birlikte kullanılmasına imkan sağlamaktadır.

Hiyerarşik ve Parametrik Modelleme
- Sinyal tabanlı veya fizik tabanlı komponent kütüphaneleri kullanılarak sistemler   modellenebilmektedir. Bununla birlikte sistem oluşturulurken sinyal ve fizik tabanlı   komponentler aynı anda kullanılabilmektedir.
- Temel blokların birleşimi ile oluşturulan süper bloklar, büyük ve karmaşık modellerin   oluşturulmasında kullanıcılara rahatlık ve esneklik sunmaktadır.
- Oluşturulan model parametrik veya hiyerarşik olarak oluşturulabilir. Kullanıcılar sistem   performansının bağlı olduğu değişkenleri ayrıntılı biçimde analiz edebilirler.
- Model üzerinden direkt olarak C kodu oluşturulabilir.


 

 

 

Broşür

 

 

 

Web Semineri

 

 

 

Hakkımızda | Ürünler | Hizmetler | Referanslar | Kariyer | İletişim

ST Mühendislik | info@s-t.com.tr | T:(224) 280 84 46