Ücretsiz Simülasyon E-kitapları


Simülasyon dünyasına adım atmak veya kendini geliştirmek isteyenler için Altair uzmanlarınca hazırlanan, teorik kısmı mümkün olduğunca kısa tutulup daha çok pratik konulara yer verilen pdf formatındaki ÜCRETSİZ e-kitapları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

5500 sayfadan fazla içeriğe sahip ve sayısı 27'ya ulaşan kitapların üniversite eğitimi ve sonrasında sizlere önemli katkı sağlayacağını umuyoruz.

Üniversite öğrencileri kitaplardaki örnekleri ÜCRETSİZ ALTAIR Öğrenci Versiyonunu indirerek deneyebilirler. Kurumsal firma çalışanları ise süre kısıtlamalı versiyonları indirebilirler.

Yapısal Analiz & Optimizasyon
Deney Tasarımları (DOE), Fit (meta modelleme)
Model Tabanlı Geliştirme
Mekanik Sistem Simülasyonu
Akışkanlar Dinamiği
Elektromanyetik
Üretim Yöntemleri
Yapay zeka, makine öğrenimiAltair sonlu elemanlara giriş e-kitap

Sonlu Eleman Analizlerinin Temelleri

Bu e-kitap, sonlu elemanlar analizlerinin arkasındaki matematiği bilerek alt seviyede tutarak, aşağıdaki konulara yoğunlaşmıştır:
- Sonlu Elemanlar Analizi yapmak için gerekenler
- Stratejik Planlama
- Modelleme yapılan yaygın yanlışlar ve hatalar
- Uygun eleman boyutu ve tipi
- Eleman kalitesi ve kontrol işlemleri
- Sınır şartları ve yüklerin tanımlanması
- Sonuçların nasıl yorumlanacağı
ve diğerleri. (498 sayfa)

altair nonlinear sonlu elemanlar analizleri e-kitap

Nonlinear Sonlu Elemanlar Analizlerinin Temelleri

Bu e-kitap, Altair OptiStruct kullanılarak nonlinear sonlu elemanlar analizlerinin temellerini örneklerle anlatmaktadır. Kitapta ayrıntılı olarak açıklanan konular:
- Nonlinear malzemeler
- Nonlinear geometri
- Temas algoritmaları
- Civata ön gerilmesi
- Conta analizi
- Nonlinear doğrudan geçici (direct transient) analiz
(170 sayfa)

explicit fea çarpışma darbe analizi e-kitap

Explicit Dinamik Sonlu Elemanlar Analizlerinin Temelleri

Bu e-kitap, çarpışma, darbe, düşürme gibi olayların simülasyonunu gerçekleştirmek için kullanılan explicit sonlu elemanlar analizlerine giriş niteliğindedir. Kullanıcılar Altair RADIOSS yazılımı kullanarak, değişik örnekler üzerinden eleman tipleri, temas algoritmaları, time step kontrolü, çarpışma analizlerinde dikkat edilecek konuları öğreneceklerdir. Kitap içerisinde, konuların ve örneklerin detaylı anlatıldığı 30'un üzerinde eğitim videosuna bağlantıda yer almaktadır. (387 sayfa)

altair optistruct dinamik analiz e-kitap

Dinamik Analizlerin Temelleri

Bu e-kitap, Altair OptiStruct kullanılarak linear dinamik analizlerin temellerini örneklerle anlatmaktadır. Kitapta ayrıntılı olarak açıklanan konular:
- Doğal frekans analizi
- Frekans cevap analizi
- Rastgele (random) cevap analizi
- Complex Eigenvalue ve Spectrum cevap analizi
- Süper elemanlar
(111 sayfa)

altair optistruct termal analiz e-kitap

Termal Analizlerin Temelleri

Bu e-kitap, Altair OptiStruct kullanılarak ısı transferi analizlerinin temellerini örneklerle anlatmaktadır. Kitapta ayrıntılı olarak açıklanan konular:
- Isı transferine giriş
- OptiStruct'ta kullanılan termal malzemeler
- Termal yük ve sınır koşullar
- Kararlı Durum Isı Transferi Analizi
- Geçici Isı Transferi Analizi
- Temas Tabanlı Termal Analiz
(111 sayfa)

altair yorulma analizi e-kitap

Yorulma Analizlerinin Temelleri

Bu ücretsiz e-kitapta, aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı yaklaşımlar ve optimizasyon ile yorulma analizlerinin Altair OptiStruct kullanılarak nasıl yapılacağı örnekler üzerinden detaylı olarak açıklanmaktadır:
- Tek ve çok eksenli yorulma analizi
- Güvenlik faktörü analizi ( Dang Van)
- Kaynak yorulması
(149 sayfa)

altair inspire optimizasyon e-kitap

Altair Inspire ile Simülasyon Odaklı Tasarım

Endüstrinin en güçlü ve kullanımı kolay üretken tasarım / Topoloji Optimizasyonu ve tasarım mühendisleri için hızlı simülasyon çözümü olan Altair Inspire, yapısal olarak verimli konseptleri hızla ve kolayca oluşturarak kullanıcılarına avantaj sağlamaktadır. Bu e-kitap, simülasyon odaklı tasarım sürecine bir giriş sağlar ve yeni başlayanlara , öğrencilere ve tasarımcılara , simülasyonların nasıl gerçekleştirildiği gösterir. (396 sayfa)

altair kompozit analiz e-kitap

Kompozit Modelleme, Analiz ve Optimizasyon

Bu ücretsiz e-kitap, kompozit malzemelere, kompozitlerde kullanılan terminolojilere, kompozitlerin hasarlarını tahmin etmek için kullanılan farklı hasar teorileriyle ilgili temel bilgileri içermektedir. Pratik bölümde, Altair HyperMesh'te bir kompozit yapının nasıl modelleneceğini, Altair OptiStruct kullanarak bir kompozit yapının nasıl analiz edildiğini ve üç faz optimizasyonunun nasıl yapıldığını ve sonuçların nasıl inceleneceğini açıklanmaktadır. Kitabı okuyanlarınkendi başlarına pratik yapmaları için örnekler ve kavramları çok hızlı ve kolay bir şekilde anlayabilecekleri video bağlantıları bulunmaktadır. ( 208 sayfa )

Altair yapısal optimizasyon e-kitap

Yapısal Optimizasyonun Temelleri

Bu e-kitap, alanında lider Altair OptiStruct ile mevcut olan farklı optimizasyon yöntemlerine temel bir giriş sağlamayı amaçlamaktadır. Odak noktası, optimizasyonun “ilham verici” dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yeni bir kullanıcının ihtiyaçları ve sorularıdır. Topoloji, topografya, boyut, şekil ve kompozit optimizasyon gibi farklı optimizasyon tekniklerine giriş ile birlikte seçilen pratik örnekler biraz detaylı olarak anlatılmaktadır. (252 sayfa)

altair simolid simülasyonda devrim e-kitap

Altair SimSolid ile Simülasyon Devrimi

Bu e-kitap, geometri sadeleştirme ve mesh atmadan karmaşık montajların yapısal analizinin, Altair SimSolid yazılımıyla nasıl kolayca yapılabildiğini örneklerle anlatmaktadır. Altair SimSolid, tasarımcılar ve tasarım mühendislerinin dakikalar içerisinde yapılarının performanslarını değerlendirebilecekleri, farklı iterasyonlar arasındaki farkları kolayca tespit edebilecekleri bir çözümdür. (242 sayfa)

altair hyperstudy deney tasarımları e-kitap

Deney Tasarımlarının (DOE) Temelleri

Bu e-kitabın amacı, Altair HyperStudy yazılımının deney tasarımlarını (Design of Experiments DOE) gerçekleştirmek için nasıl kullanılacağını, yani kritik tasarım değişkenlerinin ve tasarım performansına katkılarının nasıl belirlendiğini göstermektir. Kitap aşağıdakileri içeren bir DOE çalışmasının nasıl yapılacağını detaylı olarak göstermektedir.
- Modellerin parametreleştirilmesi
- Tasarım değişkenlerini ve cevaplarını tanımlama.
- Sonuçların görselleştirilmesi, ana etkiler, etkileşimler vb.
(227 sayfa)

altair hyperstudy cevap yüzey metodu e-kitap

Fit (meta modelleme) Temelleri

Bu e-kitabın amacı, Altair HyperStudy ile Fit (meta modelleme) yaklaşımları yetenekleriyle ilgilidir. Altair HyperStudy'ye yeni başlıyorsanız, öncelikle DOE kitabını okuyarak başlamanızı tavsiye ediyoruz.
Bu e-kitap'ta Fit yaklaşım yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:
- Fit Automatically Selected by Training (FAST)
- Least Squares Regression (LSR)
- Moving Least Squares Method (MLSM)
- HyperKriging (HK)
- Radial Basis Function (RBF)
(62 sayfa)

Altair Compose Sistem Dinamiği ve Kontrolü Kitabı

Altair Compose Kullanarak Sistem Dinamiği ve Kontrolleri

Bu e-kitap, "Sistem Dinamiği ve Kontrol Teorisi" ne ilgi duyan veya bu konuda temel bilgiye sahip kişilere yöneliktir. Gösterilen pratik örneklere geçmeden önce okuyucuya gerekli tüm teorik bilgileri sağlanmaktadır. Bu alanlarda uzmansanız, teorik açıklamayı atlayıp doğrudan Altair Compose kullanılarak çözülen pratik örneklere odaklanabilirsiniz.
(133 sayfa)

altair compose matris tabanlı nümerik hesaplama e-kitap

Altair Compose ile Matematik, Scrip, Veri Analizi ve Görselleştirme

Altair Compose, matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamıdır. Matlab ile uyumlu dile sahip olan yazılım Python dilini de desteklemektedir. Yazılımla matris analizinden, diferansiyel denklemlere, sinyal analizinden kontrol tasarımına kadar gibi farklı alanlardaki problemlerin çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Kitap bu konulara yönelik çok sayıda örnek uygulama içermektedir. (358 sayfa)

altair compose malzeme modelleme e-kitap

Altair Compose ile Elasto-plastik Malzemelerin Modellenmesi

Altair Compose, matris tabanlı yüksek seviye hesaplama dilidir. Bu e-kitap, hesaplama yoluyla, deneyler sırasında genel olarak gözlenen özelliklere yeterince uyan, doğru gerilme & gerinme değerleri elde etmeyi anlatmaktadır. (90 sayfa)

Altair Compose ile Sinyal İşleme E-kitap

Altair Compose ile Sinyal İşleme

Bu kitapta sinyal işleme konusundaki tüm algoritmaların teorisi ve pratik örnekleri anlatılmaktadır. Veri hazırlama, zaman ve frekans alanı analizleri, filtreleme, görselleştirme ve daha fazlası Altair Compose yazılımında uygulanmaktadır.
(163 sayfa)

Altair Activate ile Sistem Modelleme ve Kontrol Kitabı

Altair Activate ile Sistem Modelleme ve Kontrol Sistemlerinin Temelleri

Bu kitapta ilk önce doğrusal zamanla değişmeyen sistemler ve bunların analizi, sistemin matematiksel gösterimini, ardından Laplace dönüşümlerini ve durum uzayı gösterimini kullanarak sistemi temsil eden diferansiyel denklemleri çözerek, sistemin kararlılığını, sistem modelleme teknikleri Altair Activate yazılımı kullanılarak anlatılmaktadır. Son olarak farklı kontrol sistemleri ve teorileri gösterilmektedir.
(97 sayfa)

altair mekanik sistem simülasyonu e-kitap

Mekanik Sistem Simülasyonlarının Temelleri

Bu e-kitap, mekanik sistem simülasyonuna (multi-body dynamics) başlamanıza yardımcı olacak bir rehber niteliğindedir. Temel bilgiler teorik tartışma ve aşırı matematikten kaçınarak örnekler ve video bağlantılarıyla anlatılmıştır. Çalışmalarınızda Altair MotionSolve yazılımını kullanarak kinematik, dinamik , titreşim , taşıt dinamiği uygulamalarını yapabilirsiniz. (354 sayfa)

altair inspire motion ile mekanik sistem simülasyonu e-kitap

Altair Inspire Motion ile Mekanik Sistem Simülasyonu

Bu e-kitap, mekanik sistem simülasyonunu (multibody dynamics - MBD), öğrenmesi ve kullanması kolay arayüze sahip Altair Inspire Motion yazılımıyla öğrenmenizi amaçlamaktadır. (199 sayfa)

altair sanal rüzgar tüneli e-kitap

Sanal Rüzgar Tüneli ile Harici Aerodinamik

Sanal Rüzgar Tüneli ile harici aerodinamik ile ilgili bu e-kitap'ta aşağıdaki konular yer almaktadır:
- Akışkan Dinamiğine Giriş
- Deneysel Akışkanlar Dinamiği
- Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
- harici Aerodinamik Temelleri
- Sanal rüzgar tüneli ile harici akışkanlar dinamiği simülasyonu
(78 sayfa)

Altair ultraFluidX ile Otomobillerin Aerodinamik Analizi

Altair ultraFluidX ile Otomobillerin Aerodinamik Analizi

Altair ultraFluidX, Lattice Boltzmann Method (LBM) tekniğini kullanarak Harici Aerodinamik Akışkanlar Dinamiği analizi yapmak için bir yazılımdır. Bu kitap, adım adım temelleri ve işlemleri detaylı olarak anlatmaktadır (76 sayfa)

Elektrikli motor analizi e-kitap

Sincap Kafes Çubuğu Kırılma Simülasyonu - Altair Flux

Bu e-kitap, Sincap Kafes Çubuğu Kırılma İşlemi ve İndüksiyon Motorundaki Kırık Çubuk Arızaları için Altair Flux Öğrenci versiyonunun adım adım kullanılmasını anlatmaktadır. Kitap, projelerinde alçak frekans elektomanyetik simülasyon yazılımı Altair Flux'u kullanmaya başlamak isteyen kullanıcılar için yazılmıştır. (146 sayfa)

Anten tasarımı ve konumlandırma e-kitap

Altair Feko ile Yüksek Frekans Elektromanyetik Simülasyonlar

Altair Feko, yüksek frekans elektromanyetik problemleri çözen bir yazılımdır. Bu kitap, anten tasarımı, antenlerin konumlandırılması, mikroşerit devreler, RF bileşenleri, saçılmanın hesaplanması ve elektromanyetik uyumluluğun (EMC) araştırılması dahil olmak üzere geniş spektrumlu EM problemlerinin temelleri hakkında bilgi verir.
(167 sayfa)

altair yüksek frekans kablosuz haberleşme simülasyon kitabı

Altair WinProp ile Dalga Yayılımının Temelleri

Altair WinProp, kablosuz yayılım ve radyo network planlama alanındaki en kapsamlı yazılımdır. Bu kitap, dalga yayılımı simülasyonlarının temelleri ve Altair WinProp ile farklı uygulamalar için örnekler içermektedir.
(130 sayfa)

altair inspire cast metal döküm e-kitap

Altair Inspire Cast ile döküm ve katılaşmanın temelleri

Bu kitap, Altair Inspire Cast yazılımını kullanarak döküm simülasyonuna yönelik temel yaklaşımlara odaklanmayı hedeflemektedir. Bu kitabın yazılmasındaki temel amaç, profesyonel mühendislere, dökümcülere ve araştırmacılara , otomotiv, havacılık ve denizcilikte yoğun olarak kullanılan döküm parçaların tasarımı ve analizi konusunda pratik bir kaynak sağlamaktır.
(195 sayfa)

altair eklemeli imalat e-kitap

Altair Inspire Print3D ile Eklemeli Üretimin Temelleri

Bu kitap, Altair Inspire Print3D yazılımını kullanarak eklemeli üretimin heyacan verici ve zorlu dünyasına gelişmiş yaklaşımlarla temelden odaklanmayı amaçlamaktadır. Temel amaç, profesyonel mühendislere ve araştırmacılara, otomotiv, havacılık, sivil, deniz yapıları vb. alanlarda son zamanlarda kullanımı artan katmanlı üretiminin (3D Yazıcı) tasarımı ve analizi konusunda bir uygulama kaynağı sağlamaktır.
(117 sayfa)

altair yapay zeka veri analitiği e-kitabı

Altair Data Analytics ile Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Giriş

Bu kitap, Altair Data Analytics Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme'yi keşfetmeye istekli olanlar için hazırlanmıştır. Kitapta toplam 12 Bölüm bulunmaktadır: İlk 9 bölüm kavramsal öğrenme ve uygulama alanları, geri kalanlar ise kavramın Altair Data Analytics platformu aracılığıyla uygulanmasını ele almaktadır.
(173 sayfa)