Altair HyperMesh Eğitimi

Güncel eğitim tarihlerini öğrenmek ve kayıt için Eğitim sayfasını kontrol ediniz.

Temel eğitim süresi : 2 gün
Ön gereksinim : Temel sonlu elemanlar bilgisi

1- HyperMesh Arayüzü
- Kullanıcı arayüzü
- Dosyaları açma, düzenleme ve kaydetme
- Panellerle çalışma
- Model düzenleme seçenekleri

2- Geometri
- Geometri dosyalarını import etme seçenekleri
- Geometri modeli üzerinde otomatik ve manuel temizlik (yüzey tamiri,delik kapatma vb.) işlemleri
- Geometri üzerinde kaliteli mesh oluşturmak için düzenleme işlemleri
- Otomatik arayüzey (midsurface) oluşturma ,tamir etme ve kalınlık bilgisi atama
- Mesh üzerinden yüzey oluşturma

3- Shell Mesh (2D ) Oluşturma
- Otomatik mesh oluşturma (automesh)
- Batch mesh
- Yüzey olmadan mesh oluşturma
- Mesh kalitesinin kontrol edilmesi , otomatik ve manuel olarak düzeltilmesi
- Elemanların kesişimi ve içe girmesini kontrol etme (penetration ve intersection)

4- Kaynak ve diğer bağlantı türleri
Konnektor paneli
- Otomatik kaynak oluşturma
- Meshe bağımlı ve bağımsız kaynak oluşturma
- Dikiş kaynağı
- Otomatik ve manuel bolt oluşturma
- Area bağlantısı ( yapıştırıcı vb. bağlantılar )
- Parça değişimde kaynak bağlantılarını güncelleme

5- Hexa ve Penta mesh oluşturma
- Solid geometri oluşturma ve düzenleme
- Solid map metoduyla hex mesh oluşturma

6- Tetra Mesh
Tetra mesh oluşturma metodları:
- Standart tetramesh
- Volume tetramesh
- Quick tetramesh

7 - Model kontrolü
- Shell (2D) eleman kontrolü
- Solid (3D) eleman kontrolü
- Bağlantı elemanalrı (1D) kontrolü

8- Analiz için modelin hazırlanması
- Sınır şartların tanımlanması ( kuvvet, basınç, mesnetleme vb. )
- Sonlu eleman çözücüsüne göre modeli düzenleme
- Kontak tanımlama

9- Temel Morphing Özellikleri
- Domains ve handle kavramı
- Domain oluşturma
- Sınırlama ,simetri kullanma , şekil değişiklikleri
- Interaktif morphing
- Varolan meshin yeni geometriye (yüzey ,çizgi ,nokta ) uyarlanması