Tarım ve Ağır Ekipman Sektörüne Yönelik Çözümler

Altair ağır ekipman sektörü için çözümler

İnşaat, madencilik, tarım ve arazi aracı sektörlerine yönelik ürün geliştiren ağır ekipman üreticileri, ekipmanlarının yüksek hassasiyete sahip olmasını ve zorlu ortamlarda büyük yüklere dayanabilmesini gerektiren bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Pazarın talebini karşılamak ve rekabetçi kalmak için makinelerinin performansını ve güvenilirliğini sürekli iyileştirmeleri, ürünleri hızlı bir şekilde teslim etmeleri ve yenilikçi çözümler geliştirmeleri gerekir. Altair'in simülasyon odaklı tasarım yaklaşımı ile üreticiler, maliyetleri ve ürün döngü süresini azaltırken en yüksek kalitede güvenilir ürünler yaratabilirler. Simülasyon, yorulma ve darbe yüklerini hesaba katarak ve iyileştirme için karşı önlemler sunarak ürün performansının hızlı bir şekilde araştırılmasına ve analiz edilmesine olanak tanır.

Ekskavatör tasarımında Altair 3D ve 1D simülasyonu

Daha Hafif Tasarımlar

Büyük döküm parçalarının hakim olduğu bir sektörde, topoloji optimizasyonu için hafifletme fırsatları çoktur. Altair'in yapısal tasarım optimizasyon teknolojisinin araç ağırlığını azalttığı ve performansı artırdığı kanıtlanmıştır. Altair simülasyonu aynı zamanda ekipman elektrifikasyonunun da anahtarıdır; daha fazla aktarma organı verimliliği ile çalışma saatlerini uzatır, yenilikçi soğutma uygulamalarını simüle eder ve batarya arızasına ve potansiyel yangınlara neden olabilecek darbe ve şok olaylarını azaltır. Simülasyon odaklı tasarım ve elektrifikasyon girişimleri, endüstrinin CO2 emisyonlarını azaltırken ve çevresel verimlilik ve düzenleyici standartları karşılarken performans sunmasını sağlar.

Daha Gerçekçi Yükler

Altair® MotionSolve® mekanik sistem simülasyonu, mekanizmaların dinamik tepkisini modeller. Altair® EDEM™ ile birlikte, kullanıcılar kömür, maden cevheri, topraklar, lifler ve tahıllar gibi dökme malzemelerin davranışını hızlı ve doğru bir şekilde simüle etmek için bir prototip oluşturmadan önce tasarımları optimize edilir. Bir araya getirildiğinde, yapısal ve sistem dinamiği analizi için gerçekçi malzeme yükleri elede edilir.

Uyumluluk ve Dayanıklılık

Altair Activate® çok disiplinli sistemleri 1D modeller olarak hızla modeller. Kullanıcılar, ürün performansını simüle ederek genel davranışı daha erken anlayabilir ve temel bileşen etkileşimlerini tanıyabilir. On yıllarla ölçülen müşteri hizmet ömrü gereksinimlerini karşılamak için Altair® HyperLife® kapsamlı ve kullanımı kolay bir yorulma analizi iş akışı sağlar.

Operatör Ortamı

Altair® OptiStruct®'ın gelişmiş gürültü ve titreşim (NVH) analizi, operatörlerin en iyi performansı göstermelerini sağlar. Kalite ayrıca Altair® Squeak and Rattle Director™ tarafından da ele alınmaktadır. Altair® Radioss®, araç bütünlüğünü sağlamak ve operatörleri tüm çalışma koşullarında korumak için regülasyon gereksinimlerini modeller ve çözer. ( ROPS ve FOPS )

Ağır ekipman yorulma ve ömür analizi

Elektrikli Güç Aktarma Organları

Hibrit ve tam elektrikli güç aktarma sistemlerine geçiş, üreticilere iş zorlukları ve fırsatları sunmaktadır. Elektrikli ekipman geliştirme döngülerini geleneksel program zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirmek, mühendislik ekibi yapılarında ve araç setlerinde değişiklikler gerektirmektedir. Güç aktarma organları yeni düzenlemeleri ve artan müşteri beklentilerini karşılarken yüksek verimli ve hafif olmalıdır. Elektrikli güç aktarma organları geliştirme ve entegrasyonu, batarya tasarımı için simülasyon ve güvenlik alanlarındaki çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tarım Robotları ve İnovasyon

Ekipman bağlantısı ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) günümüz filoları için çok önemlidir ve Altair çözümleri ile optimize edilebilir. Altair® Feko®, antenlerin tasarımı ve yerleştirilmesinde ve ağ simülasyonu için dalga yayılımının modellenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Feko, etkili ekranlama tasarımına bilgi sağlamak için kabloların, antenlerin ve cihazların radyasyonunu ve ışınımını simüle eder. Altair® Flux®, güç kabloları ve baralardan yayılan manyetik alanı ve harici alanların sensörlerin veya aktüatörlerin çalışması üzerindeki etkisini değerlendirir.

Akıllı Madencilik, İnşaat ve Tarım

Dijital ikizler, kuruluşların ürün performansını optimize etmesine, bir ürünün hizmet içi ömrüne ilişkin görünürlük kazanmasına, kestirimci bakımın ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğini ve bir ürünün kalan faydalı ömrünün (RUL) nasıl uzatılacağını bilmesine yardımcı olur. Altair® SmartWorks™, IoT sistemlerini ölçeklendirmek için güçlü bir web hizmetleri ve analiz araçları setidir.