Altair OptiStruct

Altair OptiStruct, statik ve dinamik, titreşim, akustik, yorulma, ısı transferi ve multifizik disiplinlerinde linear ve nonlinear analizler için kapsamlı modern bir yapısal sonlu elemanlar çözücüdür. Yapısal optimizasyon (topoloji, şekil, boyut, topografya) için endüstri lideri ve en çok kullanılan çözücüdür.

Sonlu elemanlar teknolojisine dayanan ve gelişmiş analiz ve optimizasyon algoritmaları sayesinde, OptiStruct tasarımcıların ve mühendislerin yenilikçi, hafif ve yapısal olarak verimli tasarımları hızla geliştirmelerine yardımcı olur.

Kapsamlı nonlinear çözücü
OptiStruct nonlinear malzeme, temas ve geometri içeren statik ve transient analizleri gerçekleştirmektedir. Eleman erezyonu hiperelastik malzemeler, kullanıcı tanımlı malzemeler ve sürekli kayma desteklenmektedir. OptiStruct güç aktarma mekanizmaları analizleri için kapsamlı nonlinear özelliklere sahiptir. Çözümlere ısı transferi, cıvata ve conta modellemesi, hiperelastik malzemeler ve verimli temas (contact) algoritmaları dahildir. Birden fazla çekirdek kullanarak analizi hızlandırmak için domain decomposition kullanılmaktadır.

Altair OptiStruct nonlinear Uygulama Örnekleri

NVH analizleri için en kapsamlı çözücü:
OptiStruct gürültü, titreşim ve akustik analizler için gelişmiş özelliklere sahiptir. Tam araç NVH analizleri çok hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. One-step TPA ( Transfer yolu analizi), model indirgeme teknikleri ( CMS ve CDS süper elemanlar), tasarım hassasiyeti ve ERP (Equivalent Radiated Power) NVH için yapıların optimizasyonunda tasarım kriteri olarak kullanılmaktadır. Milyonlarca serbestlik derecesine sahip binlerce modu hızla hesaplayabilen AMSES çözücüsü (Automated Multi-level Sub-structuring Eigen Solver ), OptiStruct'ın entegre standart bir özelliğidir.

Altair OptiStruct NVH gürültü titreşim Uygulama Örnekleri

Alanında lider yapısal optimizasyon yöntemleri:


Topoloji optimizasyonu : OptiStruct topoloji optimizasyonunu kullanarak ağırlığı azaltılmış, mukavemeti artırılmış ,yaratıcı ve optimum konsept tasarımlar elde etmenizi sağlar. OptiStruct, kullanıcı tanımlı bir tasarım alanında, performans hedeflerine ve üretim kısıtlamalarına dayanan en uygun tasarımın elde edilmesini sağlar. Topoloji optimizasyonu 1D, 2D, 3D tasarım alanlarına uygulayabilirsiniz.

Topografya optimizasyonu : Kalınlığı az sac parçalar gibi yapıları güçlendirmek için (deplasmanı azaltmak, doğal frekanslarını artırmak vb.) kütle eklemeden simülasyon sonucunda performans gereksinimlerini karşılayan ve yenilikçi ve güçlendirilmiş tasarımlar (en uygun bead dağılımı ve lokasyonu) elde edilmesini sağlar.

Serbest boyut (Free- shape) optimizasyonu : İşlenmiş metalik yapılarda en uygun kalınlık dağılımını bulmak ve laminat kompozitlerde en uygun ply şekillerini belirlemek için serbest boyut optimizasyonu yaygın olarak uygulanır. Malzeme katmanı başına eleman kalınlığı, serbest boyut optimizasyonunda bir tasarım değişkenidir ve tasarım gereksinimlerini karşılayan en uygun kalınlık dağılımlarının oluşturulmasını sağlar.

Altair OptiStruct topoloji optimizasyonu Uygulama Örnekleri

Boyut (Size) Optimizasyonu: 2D eleman kalınlığı, malzeme özellikleri, kesit boyutları ve yay sertliği gibi yapısal elemanların özellikleri optimum değere getirilir.OptiStruct, diğer optimizasyon türleriyle aynı anda boyut (parametre) optimizasyonunu gerçekleştirme özelliğine sahiptir.

Şekil (shape) optimizasyonu: Yapının dış sınırının optimum duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarım değişkeni olarak kullanılan farklı şekiller, var olan mesh üzerinden HyperMesh morphing teknolojisiyle kolaylıkla elde edilir.

Serbest şekil (free-shape) optimizasyonu: OptiStruct'ın parametrik olmayan şekil optimizasyonu için tescilli tekniği, otomatik olarak şekil değişkenleri oluşturur ve tasarım gereksinimlerine göre en uygun şekil hatlarını belirler. Bu, kullanıcıları şekil değişkenlerini tanımlama sürecinden kurtarır ve tasarım geliştirmeleri için daha fazla esneklik sağlar. Serbest şekilli optimizasyon, yüksek stres konsantrasyonlarını azaltmada çok etkilidir.

Laminat Kompozitlerin Tasarımı ve Optimizasyonu: OptiStruct'ın ply tabanlı modelleme yaklaşımı, kompozit laminatların modellenmesini büyük ölçüde basitleştirir ve ply destesi kalınlıklarının ve ply yığma dizisinin optimizasyonunu sağlar. OptiStruct'ta benzersiz bir 3 fazlı proses uygulanır. Bu prosesin uygulanması en iyi ply şekillerini (faz 1), en iyi ply sayısını (faz 2) ve en iyi ply yığınlama dizisini (faz 3) verir.

Katmanlı (eklemeli ) imalat optimizasyonu : Kafes (lattice) yapılar, hafif ve iyi termal özellikler gibi birçok istenen özellik sunar. Ayrıca gözenekli yapıları ve dokunun trabeküler yapı ile entegrasyonunu kolaylaştırma kabiliyetleri nedeniyle biyomedikal implantlarda da oldukça istenir. OptiStruct, topoloji optimizasyonuna dayanarak bu tür kafes yapılarını tasarlamak için eşsiz bir çözüme sahiptir.

Altair OptiStruct katmanli imalat ve kompoizt optimizasyonu Uygulama Örnekleri

Mukavemet Analizleri
- Temas (contact) ve plastisite içeren doğrusal (linear) ve doğrusal olmayan (nonlinear) statik analizler
- Hiperelastik malzemelerle büyük yerdeğiştirme analizleri ( large displacement analysis)
- Fast Contact analizleri
- Burkulma analizi

Gürültü & Titreşim (NVH)
- Doğal frekans analizleri ( real & complex)
- Frekans cevap analizleri ( Direct & modal )
- Random cevap analizleri
- Response spectrum analizi
- Transient cevap analizi ( direct & modal)
- Burkulma, frekans cevap ve transient analiz için nonlinear sonuçlar kullanarak ön yükleme
- Rotor dinamiği
- Katı-akışkan (NVH) analizi (coupled)
- Büyük ölçekli mod hesaplamaları için AMSES (Automated Multi-level Sub-structuring Eigen Solver )
- Modal frekans cevap analizi için daha hızlı modal çözüm yöntemi FASTFR
- One-step transfer cevap analizi (PFPATH)
- Işımalı ses analizi ( Radiated sound analysis)
- Tepe cevap frekanslarında sonuç çıktısı PEAKOUT
- Süper elemanlar (CMS, CDS)
- Frekansa bağlı ve poro-elastik malzeme özellikleri

Rotor Dinamik Analizler
Güç aktarma mekanizmaları dayanım analizleri
- Small & Large Displacement - Ön gerilmeli cıvata ( 1D ve 3D )
- Temas (contact) modelleme ( nodes to surface, surface to surface, node to node, self contact)
- Nonlinear malzeme modelleri (elasto-plastic, Hyperelastic, Gaskets)
- Sıcaklığa bağlı malzeme özellikleri
- Kullanıcı tanımlı malzeme modelleri
- Domain decomposition

Isı Transferi Analizleri
- Linear ve nonlinear sürekli durum (steady-state) analizi
- Linear geçici analiz ( Transient)
- Termo-mekanik analiz (coupled)
- One-step geçici termal gerilme analizi
- Temas (contact) tabanlı termal analiz

Yorulma Analizleri
- Uniaxial ( S-N (stress-life) & E-N (strain-life) )
- Multiaxial ( S-N (stress-life) & E-N (strain-life) & Dang Van (Factory of Safety) )
- Dikiş kaynağı yorulması (Seam weld fatigue)
- Punta kaynak yorulması (Spot weld fatigue)
- Random Response yorulma analizi
- Sine sweep yorulma analizi

Aeroelastisite Analizleri

Explicit doğrusal olmayan ( Nonlinear Dynamics) AnalizlerAltair OptiStruct Broşür >>
Ücretsiz E-kitap | Practical Aspects of Finite Element Analysis >>
Ücretsiz E-kitap | Altair Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis using OptiStruct >>
Ücretsiz E-kitap | Learning Fatigue Analysis with Altair OptiStruct >>
Ücretsiz E-kitap | Learn Dynamic Analysis with Altair OptiStruct >>
Ücretsiz E-kitap | Learn Thermal Analysis with Altair OptiStruct >>
Ücretsiz E-kitap | Introduction to Practical Aspects of Composites with Altair OptiStruct >>
Ücretsiz E-kitap | Practical Aspects of Structural Optimization with Altair OptiStruct >>

Ücretsiz internet tabanlı off-line eğitimler >>