Altair Multiscale Designer

Altair Multiscale Designer, heterojen veya homojen malzemelerin bir araya gelmesiyle ya da tek bir malzemeden meydana gelen parçaların çok ölçekli veya tek ölçekli malzeme modellerinin geliştirilmesi için kullanılan bir yazılımdır.

Yazılım içerisinde yer alan geniş malzeme modeli kütüphanesiyle birlikte sürekli, örgü veya kesikli fiber modelleri, bal peteği modeli, beton, toprak , kemik gibi farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere bir çok heterojen malzeme modeli mevcuttur. Eğer dilediğiniz malzeme modeli kütüphane içerisinde mevcut değilse oluşturmuş olduğunuz birim modeli içeri aktarabilirsiniz.

Altair Multiscale Designer Uygulama Örnekleri

Çok ölçekli veya tek ölçekli malzeme modellemesiyle faklı simülasyon tipleri için elde edilen değerler geleneksel sonlu eleman çözücülerine (Altair OptiStruct, Altair RADIOSS, Abaqus, Ansys, Ls-Dyna, Nastran) kolay bir şekilde entegre edilerek analiz sonuçlarının doğruluğu artırılır.
Zengin malzeme kütüphanesi endüstriyel standart haline gelmiş bir çok malzemeyi bulundurmaktadır. Bu sayede kısa sürede makro ölçekte malzeme modelinizi oluşturabilir elde ettiğiniz veriler ışığında mikro malzeme üzerinde gerekli değişiklikleri sağlayabilir ya da sonraki adımlara geçebilirsiniz.

Altair Multiscale Designer yazılımında malzeme modeli oluşturma teknikleri :
- Tek yönlü, örgü, kesikli, partikül yapıdaki veya kullanıcının oluşturduğu fiber kompozitlerin birim yapı olarak modellenmesi
- Homogenization (çözüm süresini kısaltmak amaçlı makro malzeme yapısını homojenleştirme) ve Inverse Optimization (makro malzeme yapısını test sonucuna yakınsama) teknolojilerini kullanarak malzeme modeli oluşturma
- Yazılım içinde test kütüphanesiyle birlikte mikro boyutta malzeme kopması veya kırılmasını içeren non-lineer malzeme davranışının simülasyonu
- Makro yapının üretim prosesi sonuçlarının (plastik akış analizi gibi) hesaba katılarak kompozit malzeme modellemesi (fiber/ply orientation)
- Stokastik yaklaşım sayesinde fiber gibi test sonucu elde edilmesi zor mikro malzeme özelliklerinin ; makro malzemenin ve matris malzemenin test sonuçlarından yola çıkılarak elde edilmesi

Altair Multiscale Designer yazılımının sağladığı avantajlar;
- Malzeme test dataları ile kompozit malzeme simülasyonunun korelasyonu
- Malzeme test dataları ile desteklenen kompozit malzeme modellerinde ağırlık , maliyet ve üretilecek parçanın piyasaya çıkış sürelerinde minimizasyon
- Malzeme testi ve prototiplemede kayda değer azalma
- Üretim prosesiyle desteklenen FEA sonuçlarının elde edilmesi


Altair Multiscale Designer Broşür >>