Altair Material Modeler

Malzeme özelliklerinin oluşturulması genellikle zaman alıcı ve tutarsızdır. Doğru kararlar almak için yüksek kaliteli malzeme verilerine erişim şarttır. Altair Material Modeler (AMM), kullanıcıların ham test malzemesi verilerini hızlı ve doğru bir şekilde işlemesine ve metaller, plastikler, kauçuklar ve köpükler gibi malzemelerin doğrusal olmayan (nonlinear) davranışları için simülasyona hazır malzeme kartları da dahil olmak üzere txt formatında veri aktarımı için gerekli girdileri oluşturmasına olanak tanıyan bir modelleme yazılımıdır.

Sezgisel iş akışları, kullanıcıların elasto-plastik ve hiperelastik malzeme modelleri için malzeme verileri oluşturmasını sağlar. Simülasyon malzeme kartları oluşturma seçeneği, piyasada bulunan implicit ve explicit FEA çözücüleri destekler ve çoklu fizik simülasyonları için kullanılabilir. Altair Material Modeler, bilgisayar destekli mühendislik (CAE) uygulamaları için yüksek kaliteli malzeme verileri ve simülasyon girdisi oluşturmak için gereken süreyi ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır.


Altair Material Modeler Çözümü

Neden Altair Material Modeler?

Sağlam Malzeme Veri İşleme

Ham test malzemesi verilerinin işlenmesi karmaşıktır ve bireysel süreçlere ve araçlara tabidir. Altair Material Modeler, birden fazla matematiksel model sunan sezgisel bir iş akışı aracılığıyla malzeme verisi dönüştürme sürecini kolaylaştırır.

Yüksek Kaliteli Malzeme Verileri

Kullanıcılar, entegre bir explicit simülasyon aracılığıyla uygun malzeme verilerini doğrulayabilir. Ortak test standartları, ilgili numune geometrileri ve test koşulları daha sonra doğrulama simülasyonu için önerilmektedir. Ayrıca, hiperelastik malzemeler için özellikle önemli olan malzeme parametresi kararlılığı doğrulanabilir ve tekrarlanabilir.

Teslim Sürelerini Kısaltın

Altair Material Modeler, malzeme verisi oluşturma ve doğrulama için kolaylaştırılmış bir süreçle teslim sürelerini azaltır ve birden fazla çıktı biçiminde veri aktarımına olanak tanır. Altair® Material Data Center ile birlikte, malzeme verilerini kuruluşunuz genelinde anında paylaşın.

Temel Özellikler

- Yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş iş akışları, veri işleme uzmanlığının kilidini açar.

- Excel, *.csv, *.dat ve *.txt gibi farklı veri formatları için veri içe aktarımı etkinleştirilmiştir.

- Ölçekleme, kaydırma, ortalama eğri ekleme ve düzleştirme, ham test verilerinizi daha ileri işlemler için hazırlama seçeneklerinden bazılarıdır.

- Altair Material Modeler, ticari çözücü gereksinimlerine göre eğri uydurma ve ekstrapolasyon için çoklu matematiksel modeller sunar. Ek olarak, uzman modu gerinim oranı eğrileri, failure kriterleri oluşturmanıza ve doğrulama simülasyonları çalıştırmanıza olanak tanır.

- Altair Material Modeler, verilerinizi onaylamak için bir doğrulama simülasyonu ile doğrudan entegre edilmiş sanal numuneler ve test koşullarından oluşan bir kütüphane içerir.

- İşlenmiş malzeme verilerini tanımlanmış bir formatta veya piyasada bulunan çözücülerle çoklu fizik simülasyonu için kullanıma hazır bir malzeme kartı olarak dışa aktarın.