Altair Akışkanlar & Termal Çözümleri

Altair AcuSolve genel amaçlı CFD analizi

Genel Amaçlı CFD

Altair AcuSolve, geleneksel CFD uygulamalarıyla ilgili zorluklar olmaksızın, tüm akış, ısı transferi, türbülans ve newtonsan olmayan malzeme analiz yeteneklerine sahip bir genel amaçlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsüdür. Altair AcuSolve mesh kalitesi ve topolojisinden bağımsız olarak kararlı, ölçeklenebilir ve doğru sonuçlar elde eden bir çözücüdür.

Altair ultraFluidX harici aerodinamik CFD analizi

Harici Aerodinamik

Altair ultraFluidX, binek otomobillerin, hafif kamyonların, yarış otomobillerinin ve ağır hizmet araçlarının aerodinamik özelliklerinin ultra hızlı hesaplanması için özel olarak geliştirilmiştir. Üstün teknolojisi, en karmaşık modellerin bile tek bir sunucuda gün içerisinde çözülmesine imkan veren GPU tabanlıdır. Erken konsept tasarım aşamasında Altair Inspire Studio ile birleştirilen ultraFluidX, hızlı kararlar için hızlı iterasyonlar sağlar.

altair nanofluidX kapalı hacim yağ simülasyonu

Parçacık Tabanlı Akışkanlar Dinamiği

Altair nanoFluidX, karmaşık hareketler sırasında karmaşık geometriler etrafındaki sıvı akışı davranışını hesaplamayan parçacık tabanlı bir hidrodinamik (SPH) yazılımıdır. Başlıca uygulama, dönen şaftları veya dişlileri içeren hem geleneksel hem de elektrikli araç güç aktarma sistemi sistemlerinde yağlanmayı simüle etmektir. Analiz, sistemin her bir parçası üzerindeki kuvvetleri ve torkları hesaplamak için hızlı ve verimli GPU tabanlı hesaplama kullanır. Sadeleştirilmiş iş akışı, modellemeyi simülasyonda yeni olan fiziksel test uzmanları için de erişilebilir hale getirir.

Altair EDEM dökme malzeme simülasyonu DEM

Ayrık Eleman Modelleme

Altair EDEM, dökme malzeme simülasyonu için pazar lideri bir yazılımdır. Modern DEM ( Discrete Element Modeling) teknolojisi kullanan Altair EDEM, kömür, maden cevheri, kaya, toprak, toz, tablet, thıl, lif gibi dökme malzemelerin davranışının simülasyonunu ve analizini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirir. EDEM simülasyonu mühendislere, dökme malzemelerin çeşitli işlem ve proses koşulları sırasında ekipmanlarıyla nasıl etkileşime girecekleri konusunda bilgi sağlayarak , ekipmanların tasarımını ve geliştirilmesini sağlar.

Altair Flow Simulator analiz yazılımı

Akış, Isı Transferi ve Yanma

Altair tarafından satışı gerçekleştirilen Altair Flow Simulator, makine ve sistem tasarımını optimize etmek için entegre bir akış, ısı transferi ve yanma tasarım yazılımıdır. Turbo makineler, otomotiv ve enerji için geçerli olan Flow Simulator, GE Aviation'ın motor termal, yanma, yağlama ve yakıt sistemi tasarımı için birleşik akışkan sistemi tasarım aracıdır. Yazılım, havacılık-uzay kalite seviyesinde validasyonu ve doğrulaması ile onlarca yıllık pratik kullanım ve deneyime dayanmaktadır.

altair hyperstudy DoE, meta data ve optimizasyon yazılımı

Multidisipliner Tasarım Çalışmaları

Altair HyperStudy, mühendisler ve tasarımcılar için çok disiplinli bir tasarım keşif, çalışma ve optimizasyon yazılımıdır. Deney tasarımı (DoE), meta modelleme (Fit) ve optimizasyon yöntemlerini kullanan HyperStudy akıllı tasarım varyantları oluşturur, analiz çalışmalarını yönetir ve veri toplar. Kullanıcılara veri eğilimlerini sonuçlandırma, takas çalışmaları yapma ve tasarım performansını ve güvenilirliğini optimize etme süreci boyunca rehberlik edilir. Yaygın CAE çözücülerine doğrudan bir arabirim, çoklu fizik değerlendirmelerinin dahil edilmesini sağlar