Altair® Inspire PolyFoam

Altair® Inspire PolyFoam, kimyasal reaksiyonu göz önünde bulundurarak dolum ve sonradan köpürme gibi tüm üretim sürecini kapsayan bir poliüretan köpük kalıplama simülasyon yazılımıdır.


Altair Inspire PolyFoam Poliüretan Köpük Simülasyonu

Altair Inspire PolyFoam’ın inovatif kullanıcı deneyimi ve arayüzü sayesinde; kullanıcılar hızlı bir şekilde yazılımı öğrenebilir ve kullanmaya başlayabilmektedir.

Altair Inspire PolyFoam ile malzeme enjektör konumu, enjektör yönü, enjektörün izleyeceği yolu ve kalıp ekipmanlarının hızlıca tanımlanması ürün geliştirme maliyetlerinin azalmasını sağlarken, ürün tasarım kalitesini arttırmaktadır.

Yazılım 5 kolay adımda üretilebilir tasarımlar yapmanıza imkan sağlar.

Altair Inspire PolyFoam, kullanılacak malzemenin kararı konusunda farklı poliüretan malzemelerin köpürme davranışını silindirik, konik ve kübik gibi basit geometrilerde yazılım arayüzünde bulunan “cup test” ile inceleme imkanı sunmaktadır. Böylelikle köpük parçasının fiziksel imalatında kullanılacak optimum sıcaklık ve malzeme miktarlarını belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Altair Inspire PolyFoam, ürün kalitesini önemli ölçüde etkileyen yoğunluk dağılımı, sıcaklık dağılımı, köpürme şekli, türbülansa sebep olan hız vektörlerini, jelleşme oranı etkilerini hızlı bir şekilde inceleme imkanı sunmaktadır ve böylelikle büzülme ve gözenekliliğin sebep olduğu üretimden kaynaklı oluşan kusurların azaltılmasını sağlamaktadır.

Altair Inspire PolyFoam çözücüsü, eşzamanlı olarak ısı transferi dahil akışkan ve kimyasal reaksiyon analizlerini yaparak aşağıdaki dolum, köpürme, criterion sonuçlarını göstermektedir.

Dolum (Injection) Sonuçları:
- Sıcaklık
- Head ID
- Material ID
- Yoğunluk
- Polyol [mgKOH]
- Basınç
- Hız
- Kalıp Sıcaklığı
Köpürme (Foaming) Sonuçları:
- Sıcaklık
- Head ID
- Material ID
- Yoğunluk
- Polyol [mgKOH]
- Basınç
- Hız
- Kalıp Sıcaklığı

Criterion Sonuçları:
-Hava Basıncı
-Dolum Süresi

Inspire PolyFoam herhangi bir kalıp veya işlemde aynı anda birden fazla köpük malzeme enjeksiyonu imkanı sunmakta ve enjektörlerden gelen farklı malzemelerin birbirleriyle olan etkileşimi ve köpürme sonuçlarını incelemenize olanak sağlamaktadır. Inspire PolyFoam çözücü teknolojisi sayesinde bir simülasyon normal bir dizüstü bilgisayarda birkaç saat içinde gerçekleşebilmektedir.