Altair Compose®

Altair Compose®, verileri analiz etmek, algoritmalar geliştirmek veya modeller oluşturmak için matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamıdır.

Altair Compose, matematik hesaplamaları yapmak, verileri manipüle etmek ve görselleştirmek, tekrarlanan hesaplamalar ve süreç otomasyonu için yararlı komut dosyalarını programlamak ve hata ayıklamak için bir ortamdır. Altair Compose, kullanıcıların lineer cebir ve matris manipülasyonları, istatistik, diferansiyel denklemler, sinyal işleme, kontrol sistemleri, polinom uydurma ve optimizasyon dahil olmak üzere çok çeşitli matematik işlemleri gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Geniş ve entegre CAE ve test sonucu okuma yeteneği, sistemlerin anlaşılmasını hızlandırır ve çok alanlı ve sistem simülasyonları için model tabanlı geliştirmeyi desteklemek üzere Altair Activate® ile birlikte çalışır. Altair Embed®, model tabanlı tasarım portföyünü otomatik kod üretimi ile tamamlayarak gömülü sistemlerin test edilmesine ve doğrulanmasına olanak tanır.


Altair Compose Arayüzü

- MATLAB / GNU Octave ile uyumlu, yüksek seviyeli matris tabanlı dil | Compose OML ( Open Matrix Language)
- MATLAB / GNU Octave dosyalarını açma, düzenleme ve çalıştırma imkanı
- Çoklu dil desteği (Python, Tcl, R) dâhil olmak üzere her türlü matematik işlem için geliştirme ortamı (IDE)
- Algoritma geliştirme
- FEA, CFD vb. CAE araçlarının input ve output dosyalarını açma, görselleştirme ve düzenleme işlemlerini , son derece kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirme
- Compose arayüzünden OML fonksiyonlarını kaydederek Altair® HyperGraph®, Altair® HyperStudy®, Altair® MotionView® ve Altair® HyperWorks® Matrix Browser'da kullanma imkanı
- Kapsamlı matematik kütüphaneleri
  - İstatistiksel veri analizi ve görselleştirme
  - Matris analizi & Sayılar teorisi
  - Sinyal işleme
  - Kontrol
  - Makine Öğrenimi
  - Bilgisayarlı görü
  - Zengin 2D & 3D plot gösterim biçimleri
  - Diferansiyel denklemler
  - Optimizasyon
- İletişim Kütüphanesi ( RestAPI, TCP/IP, UDP )
- JSON Kütüphanesi
- İnteraktif komut satırı arayüzü
- Arayüz (GUI) oluşturma aracı
- Compose fonksiyonlarını Altair Activate® (1D sistem modelleme) yazılımında kullanma imkanı
- Compose OML dilini Altair® MotionSolve® mekanik sistem simülasyonlarında subroutine olarak kullanma imkanı
- Compose OML dilini Altair® OptiStruct® yapısal optimizasyon çözücüsünde harici response oluşturmada kullanma imkanı
- Geliştirme ortamıyla (IDE) birlikte tek ürün. Ayrı araç kutusu (toolbox) ihtiyacı ve ilave maliyet olmaması


Altair Compose Yetenekleri

Geniş Komutlar ve Matematik Kütüphaneleri:

- Diferansiyel denklemler
- Sinyal işleme
- İstatistiksel analiz
- Kontrol tasarımı
- Optimizasyon
- CAE verilerini okuma
- Dizi İşlemleri
- 2D & 3D plot etme özelliği
- Elementary math
- Mantık operatörleri
- Lineer cebir
- Vektörler & Matrisler
- Sistem komutları
- Zaman komutları
- Trigonometri komutları
- Polinom
- Kalkülüs

Altair'in diğer model tabanlı geliştirme çözümleri;
- Altair Activate® : Multi disipliner sistemler olarak ürünlerin modellenmesi ve simülasyonu için 1D sistem modelleme ( sinyal & fiziksel tabanlı ) ve simülasyon yazılımı
- Altair Embed® : Gömülü sistemler geliştirmek için, blok şema modellerinden otomatik olarak kod üretme

Altair Compose Gürültü & Titreşim (NVH) Eğitim Videoları >>>
Altair Compose Sinyal İşleme Eğitim Videoları >>>
Altair Compose Eğitim Videoları >>>

Altair Compose Sinyal İşleme Kodu