Altair Compose

Altair Compose, matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamıdır.

Altair Compose, hesaplamalar yapmak, verileri yönetmek ve görselleştirmek (CAE simülasyonları veya test sonuçları da dahil olmak üzere), tekrarlanan hesaplamalar ve işlem otomasyonu için yararlı komut dosyalarını programlamak ve hata ayıklamak için bir ortamdır.

Matris İşlemleri, diferansiyel denklemler, sinyal işleme, kontrol tasarımı, optimizasyon ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm matematik türleri için kapsamlı araç kutuları sunan , etkileşimli ve birleşik bir programlama ortamıdır.

Altair Compose Arayüzü

- MATLAB ile uyumlu, yüksek seviyeli matris tabanlı dil | Compose OML ( Open Matrix Language)
- MATLAB / GNU Octave dosyalarını açma, düzenleme ve çalıştırma imkanı
- Çoklu dil desteği (Python, Tcl, R) dâhil olmak üzere her türlü matematik işlem için geliştirme ortamı (IDE)
- Algoritma geliştirme
- FEA, CFD vb. CAE araçlarının input ve output dosyalarını açma, görselleştirme ve düzenleme işlemlerini , son derece kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirme
- Compose arayüzünden OML fonksiyonlarını kaydederek Altair HyperGraph, Altair HyperStudy, Altair MotionView ve HyperMesh Matrix Browser'da kullanma imkanı
- Kapsamlı matematik kütüphaneleri
  - İstatistiksel veri analizi ve görselleştirme
  - Matris analizi & Sayılar teorisi
  - Sinyal işleme
  - Zengin 2D & 3D plot gösterim biçimleri
  - Diferansiyel denklemler
  - Optimizasyon
- İnteraktif komut satırı arayüzü
- Arayüz (GUI) oluşturma komutları
- Compose fonksiyonlarını Altair Activate (1D sistem modelleme) yazılımında kullanma imkanı
- Compose OML dilini Altair MotionSolve mekanik sistem simülasyonlarında subroutine olarak kullanma imkanı
- Compose OML dilini Altair OptiStruct yapısal optimizasyon çözücüsünde harici response oluşturmada kullanma imkanı
- Geliştirme ortamıyla (IDE) birlikte tek ürün. Ayrı araç kutusu (toolbox) ihtiyacı ve ilave maliyet olmaması


Geniş Komutlar ve Matematik Kütüphaneleri:

- Diferansiyel denklemler
- Sinyal işleme
- İstatistiksel analiz
- Kontrol tasarımı
- Optimizasyon
- CAE verilerini okuma
- Dizi İşlemleri
- 2D & 3D plot etme özelliği
- Elementary math
- Mantık operatörleri
- Lineer cebir
- Vektörler & Matrisler
- Sistem komutları
- Zaman komutları
- Trigonometri komutları
- Polinom
- Kalkülüs

ÜCRETSİZ İNDİRİN | Altair Compose Personal Versiyonu

Altair'in diğer model tabanlı geliştirme çözümleri;
- Altair Activate : Multi disipliner sistemler olarak ürünlerin modellenmesi ve simülasyonu için 1D sistem modelleme ( sinyal & fiziksel tabanlı ) ve simülasyon yazılımı
- Altair Embed : Gömülü sistemler geliştirmek için, blok şema modellerinden otomatik olarak kod üretme

Altair Compose Gürültü & Tireşim (NVH) Eğitim Videoları >>>
Altair Compose Sinyal İşleme Eğitim Videoları >>>
Altair Compose Eğitim Videoları >>>
ÜCRETSİZ E-Kitap | Altair Compose Uygulama Örnekleri >>>
ÜCRETSİZ E-Kitap | Altair Compose ile elastoplastik malzeme modelleme >>>
Altair Compose Broşür >>>

Altair Compose Sinyal İşleme Kodu