Altair EDEM

Altair EDEM, dökme malzeme simülasyonu için pazar lideri bir yazılımdır.

Modern DEM ( Discrete Element Modeling) teknolojisi ile desteklenen Altair EDEM, kömür, maden cevheri, kaya, toprak, toz, tablet gibi dökme malzemelerin davranışının simülasyonunu ve analizini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirir. EDEM simülasyonu mühendislere, dökme malzemelerin çeşitli işlem ve proses koşulları sırasında ekipmanlarıyla nasıl etkileşime girecekleri konusunda bilgi sağlayarak , ekipmanların tasarımını ve geliştirilmesini sağlar.Ağır Ekipman

İnşaat, madencilik, tarım , arazi araçları vb. endüstrilerde, damperli kamyon gövdeleri, kazıcı ekskavatör kovaları, biçerdöverler vb. dökme malzemeleri işleyen ekipmanların simülasyonu

Madencilik ve Metaller

Madencilik, maden işleme ve metal endüstrilerinde, konveyör aktarma ve besleme kanalları, geri kazanım makineleri, kırıcılar ve öğütme değirmenleri gibi dökme malzeme taşıma ve işleme ekipmanlarının simülasyonu

İmalat Süreci

Farmasötik, kimyasal, asfalt ve ambalajlı tüketici ürünleri endüstrilerinde, toz karıştırma, tablet kaplama, öğütme ve kurutma gibi dökme malzeme içeren işlemlerin simülasyonu

Altair EDEM dökme malzeme simülasyonu

CAE Entegrasyonu
EDEM, sonlu elemanlar analizi (FEA), mekanik sistem simülasyonu (MBD) ve akışkanlar dinamiği (CFD) gibi tüm CAE teknolojileri ile beraber kullanılması için arayüzlere ve işlevselliğe sahiptir. EDEM'i diğer CAE araçlarıyla kullanmak, bu araçların öngörü ve tasarım yeteneklerini geliştirir ve mühendislik tasarımı ve analizi için daha entegre ve kesintisiz bir multi-fizik simülasyonu yeteneği sağlar.

Altair EDEM ve Sonlu Elemanlar Analizi:
EDEM'in Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) ile birlikte kullanılması, kovalı yükleyiciler, aktarma oluğu ve konveyör sistem ve kamyon gövdeleri gibi dökme malzeme taşıma ekipmanı üreticilerine, dökme malzemenin bir sonucu olarak ekipmana etki eden basınç ve kuvvetleri doğru bir şekilde elde etme imkanı sağlar. Bu gerçekci malzeme verileri Altair OptiStruct gibi FEA yazılımlarına aktarılarak optimum tasarımların elde edilmesinde kullanılır.

Altair EDEM , sonlu elemanlar analizi

Altair EDEM ve Mekanik Sistem Simülasyonu:
Mekanik Sistem Simülasyonu (MBD) yazılımı ile EDEM bağlantısı, ağır ekipman üreticilerinin makine-malzeme etkileşimi hakkında daha doğru bilgiler edinmelerini sağlar. EDEM-MBD ortak simülasyonu, ekipman hareketinin dinamiklerini modelleme ve görselleştirme ve dökme malzemeler tarafından uygulanan yüklerin mekanik sistem boyunca nasıl dağıtıldığını inceleme yeteneği sağlar.
EDEM bağlantı arayüzü, EDEM'in Altair MotionSolve, Adams gibi MBD simülasyon yazılımı ile bağlanmasının yanı sıra, EDEM simülasyon ortamında kullanıcı tanımlı kinematik ve katı cisim dinamiği modellerinin uygulanmasını sağlar.

Altair EDEM , mekanik sistem simülasyonu kullanımı

Altair EDEM ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği:
Akışkan yataklar, katı-sıvı karıştırma, sprey kaplama gibi parçacık-sıvı sistemleri, EDEM'in Altair AcuSolve, Fluent, OpenFOAM gibi CFD yazılımları ile birlikte kullanılmasıyla incelenebilir. EDEM bağlantı arayüzü, EDEM ve CFD çözücülerinin tek veya çift yönlü birleşik simülasyonları sağlar.

Altair EDEM , CFD simülasyonu ortak kullanımı

Malzeme Modelleri Kütüphaneleri
DEM simülasyonlarını gerçekleştirirken , kilit bir unsur ve zorluk, dökme malzemeler için uygun malzeme girdileri elde etmektir. EDEM, kullanıcıların simülasyonlarında hızlı ve kolay bir şekilde çeşitli malzeme modelleri sunmalarına yardımcı olmak için çeşitli kaynaklar geliştirmiştir.

Altair EDEM dökme malzeme kütüphanesi

Kapsamlı EDEM Malzeme Modeli (GEMM) Veritabanı:
GEMM veri tabanı, çok çeşitli kaya ve cevherleri temsil eden binlerce malzeme modelini içerir. Özellikle, bu tür malzemelerin taşınması için ağır ekipman tasarlayan madencilik, inşaat ve tarım sektörlerindeki mühendisler için uygundur.
Kullanıcıların uygun bir malzeme modelini elde etmek için gerçek yaşam materyalleri hakkında sadece 3 soruyu cevaplamaları gerekir: uygulamalarının boyutu, malzemenin kütle yoğunluğu ve duruş açısı. Bu bilgilere dayanarak, GEMM Veri Tabanı derhal onlara gerçek malzemelerinin davranışını eşleştirmek için gereken tüm gerekli fiziği ve ilgili parametre değerlerini içeren bir EDEM Malzeme Modeli sağlar.

Özelleştirme / API :
EDEM simülasyonları, piyasadaki DEM simülasyonu için en gelişmiş API olan EDEM Uygulama Programlama Arabirimi (API) kullanılarak özelleştirilebilir ve genişletilebilir.
EDEM API, standart C++ komut dosyası kullanır ve özellikle gelişmiş DEM simülasyonlarının geliştirilmesi için özel olarak tasarlanmış birçok benzersiz özellik ile çok yönlüdür. Kullanıcılar, kendi özel modellerini yazarak Altair EDEM’in standart fizik modellerinin kapsamını aşabilirler. Uygulama örnekleri arasında ; nemden dolayı dökme katılarda partikül yapışmasının modellenmesi, kırılma ve katıların parçalanması, esnek lifler, manyetik parçacıklar ve daha fazlası.

EDEM yazılımı 3 ana bileşenden oluşur: EDEM Creator, Simulator ve Analyst.

Altair EDEM Kullanıcı Arayüzü

EDEM Creator:
EDEM Creator, EDEM simülasyon modeli oluşturmak için kullanılmaktadır.

- Altair EDEM'in sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü ile hızlı simülasyon oluşturma
- Çeşitli CAD dosyalarından ( STEP,IGES,STL vb.) ekipman geometrisinin içeri aktarılması
- Ekipman hareketini tanımlama (doğrusal, dönme, sinüzoidal ve daha fazlası
- Doğrulanmış ve çok yönlü çoklu küre yöntemini kullanarak gerçek parçacık şekillerini modelleme
- Temas (contact) modellerini seçin, malzeme özelliklerini tanımlama veya bir malzeme modelini kütüphaneden ekleme

EDEM Simulator:
EDEM Simulator hızlı ve verimli simülasyonlar için güçlü bir çözücüdür.

- Çoklu çekirdek ve GPU kullanan son teknoloji DEM çözücüsü
- Tüm platformlarda çifte kesinlik (double precision) çözücü
- Büyük ve karmaşık parçacık sistemlerin çözümü
- İlerleme durumunu kolayca gözden geçirmek ve tasarım performansını değerlendirmek için canlı görüntüleme penceresi.
- İstediğiniz zaman simülasyonu başlatma ve durdurma imkanı ve anında veri çıkışı

EDEM Analyst:
EDEM Analyst, simülasyon sonuçlarının incelendiği ortamdır.

- Gelişmiş ve güçlü sonuçlarını inceleme yeteneği.
- Görselleştirme ve analiz için geniş kapsamlı araç seti (renklendirme, grafik vb).
- Yüksek çözünürlüklü görüntüler ve videolar oluşturma.
- Veri madenciliği: Tüm simülasyon sonuçlarının verileri .csv formatında dışa aktarma seçeneği
- EDEM simülasyon verilerinin işlenmesi ve analiz edilmesi için EDEMpy Python kütüphanesi