Altair® EDEM

Altair® EDEM, dökme ve tanecikli malzeme simülasyonu için yüksek performanslı bir yazılımdır.

DEM (Discrete Element Modeling) teknolojisi ile desteklenen Altair EDEM, kömür, maden cevheri, kaya, toprak, toz, tablet, toprak, lif ve daha fazlasının davranışının simülasyonunu ve analizini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirir. EDEM simülasyonu mühendislere, dökme malzemelerin çeşitli işlem ve proses koşulları sırasında ekipmanlarıyla nasıl etkileşime girecekleri konusunda bilgi sağlayarak , ekipmanların tasarımını ve geliştirilmesini sağlar.

EDEM simülasyonu, mühendislere bir dizi çalışma ve işlem koşullarında bu malzemelerin ekipmanlarıyla nasıl etkileşime gireceği konusunda önemli bilgiler sağlar. Bağımsız olarak veya diğer CAE araçlarıyla birlikte kullanılabilir.Ağır ekipman, arazi, madencilik, çelik üretimi ve proses imalat endüstrilerindeki önde gelen şirketler, dökme malzeme davranışlarını anlamak ve öngörmek, ekipman performansını değerlendirmek ve süreçleri optimize etmek için uzun yıllardır EDEM'i kullanmaktadır.

Altair EDEM Uygulama Örnekleri

İnşaat ve Madencilik Ekipmanları

Mini yükleyiciler, ekskavatörler, beko yükleyiciler ve kamyon gövdelerinin tümü, büyük taş ocağı kayalarından kohezif topraklara, aşındırıcı cevherlere veya serbest akışlı granüllere kadar şekil ve biçimde değişebilen dökme malzemeleri işlemek üzere tasarlanmıştır. Bu malzemeler ve bunların makine parçalarıyla etkileşimi, ekipman performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. EDEM, mühendislerin dökme malzeme davranışını tahmin etmesini ve tıkanma, dökülme ve aşınmaya eğilimli alanları belirlemesini sağlar. Optimal tasarımlar için sonlu eleman analizi (FEA) ve mekanik sistem dinamiği (MBD) simülasyonlarında kullanılabilen doğru malzeme yükleri sağlar. Uygulama Örnekleri

Tarım Makineleri

Traktörler, biçerdöverler ve yem hasat makinelerinin tümü, mahsuller, tohumlar ve topraklar gibi özellikleri, konuma ve mevsim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilen çeşitli taneli malzemelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu malzemelerin değişkenliği, makinelerin performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir. EDEM, bu malzemelerin akışını tahmin edebilir ve tıkanma, aşınma ve mahsul hasarı risklerini belirleyebilir. Mahsul-makine ve toprak-makine etkileşimlerini modellemek ve çeşitli malzemeler için ekipman tepkisini tahmin etmek için Altair® MotionSolve® gibi mekanik sistem simülasyonu yazılımlarıyla birleştirilebilir. Uygulama Örnekleri

Arazi Araçları

Arazi araçları, serbestçe akan çöl kumundan çakıllı toprak yollara ve yapışkan çamurlu arazilere kadar dünyanın en zorlu ortamlarından bazılarıyla karşı karşıyadır. EDEM, yumuşak ve kuru kumdan engebeli çakıl yüzeylere kadar çeşitli arazileri gerçekçi bir şekilde modelleyebilir.
Altair® MotionSolve® gibi mekanik sistem simülasyonu yazılımıyla birleştirildiğinde, araç hareketlilik simülasyonlarında büyük bir gerçekçilik sağlar ve mühendislerin çeşitli ortamlarda paletli ve tekerlekli araçların davranışını ve performansını tahmin etmesini ve fiziksel olarak kolayca kopyalanamayan karmaşık manevraları incelemesini sağlar.
Bu, mühendislerin, fiziksel prototip oluşturma ve testle ilişkili maliyetleri azaltmak için tasarım döngüsünün başlarında kapsamlı bir olasılık tasarımı analizi gerçekleştirmesine olanak tanır. Uygulama Örnekleri

Altair EDEM Uygulama Örnekleri

Madencilik ve Maden İşleme

Konveyör transfer noktalarının ve besleme kanallarının, boşaltıcıların, kırıcıların ve öğütme değirmenlerinin performansı ve güvenilirliği, madenlerin ve tesislerin verimliliğini belirleyen kritik bir faktördür. EDEM, mühendislerin ekipmanlarının veya operasyonlarının her bir bölümü boyunca kaya, cevher ve kömürün akışını anlamalarını sağlar. Transfer kanallarının tasarım performansını değerlendirmek ve doğrulamak ve dökülme, tıkanma ve aşınma gibi temel tasarım zorluklarını ele almak için kullanılır. Ayrıca kırıcı ve değirmen geometrisinin, cevher özelliklerinin ve çalışma koşullarının öğütme verimliliği, değirmen verimi ve güç gereksinimi üzerindeki etkilerini tahmin ederek öğütme ekipmanını optimize etmek için kullanılır. Uygulama Örnekleri

Çelik Yapımı

Demir cevheri, kömür, peletler ve sinter, çelik üretim sürecinin merkezinde yer alır. EDEM, bu malzemelerin verimli bir şekilde işlenmesini ve işlenmesini sağlamak için bir dizi işlem ve süreci simüle etmek için kullanılabilir. Mühendislerin yüksek fırın yüklemesinin çalışmasını sanal olarak incelemelerini sağlar ve yüksek fırın yüklemesi işleminde ayrışmayı en aza indirmek, malzeme dağıtımını ve dağılımını optimize etmek ve ayrıca ekipman aşınma alanlarını tahmin etmek için kullanılır. EDEM, deneyleri kullanarak elde edilmesi imkansız olan temel bilgiler sağlar. Çelik kalitesini, enerji verimliliğini ve yüksek fırın performansını iyileştirmeye yardımcı olan önemli bir araçtır. Uygulama Örnekleri

İlaç, Gıda ve Kimyasallar

Dökme malzemeler, endüstriyel işlemlerin %70'inden fazlasında hammadde veya nihai ürün olarak yer alır. Bu malzemelerin verimli bir şekilde kullanılması ve işlenmesi, farmasötik ilaçların, yiyeceklerin ve diğer ürünlerin karlı üretimi için kritik öneme sahiptir. EDEM, tozların, tabletlerin, kapsüllerin, granüllerin, agregatların vb. davranışını simüle eder ve analiz eder. Karıştırma, kaplama, kalıp doldurma, granülasyon, öğütme ve daha fazlasını içeren bir dizi işlemi simüle etmek için kullanılır. EDEM, optimize edilmiş süreçler, daha iyi ürün kalitesi, daha az fiziksel prototip oluşturma ve maliyet tasarrufu sağlayan temel bilgiler sağlar. Uygulama Örnekleri

CAE Entegrasyonu

EDEM, sonlu elemanlar analizi (FEA), mekanik sistem simülasyonu (MBD) ve akışkanlar dinamiği (CFD) gibi tüm CAE teknolojileri ile beraber kullanılması için arayüzlere ve işlevselliğe sahiptir. EDEM'i diğer CAE araçlarıyla kullanmak, bu araçların öngörü ve tasarım yeteneklerini geliştirir ve mühendislik tasarımı ve analizi için daha entegre ve kesintisiz bir multi-fizik simülasyonu yeteneği sağlar.

Altair EDEM ve Sonlu Elemanlar Analizi:
EDEM'in Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) ile birlikte kullanılması, kovalı yükleyiciler, aktarma oluğu ve konveyör sistem ve kamyon gövdeleri gibi dökme malzeme taşıma ekipmanı üreticilerine, dökme malzemenin bir sonucu olarak ekipmana etki eden basınç ve kuvvetleri doğru bir şekilde elde etme imkanı sağlar. Bu gerçekci malzeme verileri Altair® OptiStruct® gibi FEA yazılımlarına aktarılarak optimum tasarımların elde edilmesinde kullanılır.

Altair EDEM , sonlu elemanlar analizi

Altair EDEM ve Mekanik Sistem Simülasyonu:
Mekanik Sistem Simülasyonu (MBD) yazılımı ile EDEM bağlantısı, ağır ekipman üreticilerinin makine-malzeme etkileşimi hakkında daha doğru bilgiler edinmelerini sağlar. EDEM-MBD ortak simülasyonu, ekipman hareketinin dinamiklerini modelleme ve görselleştirme ve dökme malzemeler tarafından uygulanan yüklerin mekanik sistem boyunca nasıl dağıtıldığını inceleme yeteneği sağlar.
EDEM bağlantı arayüzü, EDEM'in Altair® MotionSolve® gibi MBD simülasyon yazılımı ile bağlanmasının yanı sıra, EDEM simülasyon ortamında kullanıcı tanımlı kinematik ve katı cisim dinamiği modellerinin uygulanmasını sağlar.

Altair EDEM , mekanik sistem simülasyonu kullanımı

Altair EDEM ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği:
Akışkan yataklar, katı-sıvı karıştırma, sprey kaplama gibi parçacık-sıvı sistemleri, EDEM'in Altair® AcuSolve® gibi CFD yazılımları ile birlikte kullanılmasıyla incelenebilir. EDEM bağlantı arayüzü, EDEM ve CFD çözücülerinin tek veya çift yönlü birleşik simülasyonları sağlar.

Altair EDEM , CFD simülasyonu ortak kullanımı

Malzeme Modelleri Kütüphaneleri

DEM simülasyonlarını gerçekleştirirken , kilit bir unsur ve zorluk, dökme malzemeler için uygun malzeme girdileri elde etmektir. EDEM, kullanıcıların simülasyonlarında hızlı ve kolay bir şekilde çeşitli malzeme modelleri sunmalarına yardımcı olmak için çeşitli kaynaklar geliştirmiştir.

Altair EDEM dökme malzeme kütüphanesi

Kapsamlı EDEM Malzeme Modeli (GEMM) Veritabanı:
GEMM veri tabanı, çok çeşitli kaya ve cevherleri temsil eden binlerce malzeme modelini içerir. Özellikle, bu tür malzemelerin taşınması için ağır ekipman tasarlayan madencilik, inşaat ve tarım sektörlerindeki mühendisler için uygundur.
Kullanıcıların uygun bir malzeme modelini elde etmek için gerçek yaşam materyalleri hakkında sadece 3 soruyu cevaplamaları gerekir: uygulamalarının boyutu, malzemenin kütle yoğunluğu ve duruş açısı. Bu bilgilere dayanarak, GEMM Veri Tabanı derhal onlara gerçek malzemelerinin davranışını eşleştirmek için gereken tüm gerekli fiziği ve ilgili parametre değerlerini içeren bir EDEM Malzeme Modeli sağlar.

Özelleştirme / API :
EDEM simülasyonları, piyasadaki DEM simülasyonu için en gelişmiş API olan EDEM Uygulama Programlama Arabirimi (API) kullanılarak özelleştirilebilir ve genişletilebilir.
EDEM API, standart C++ komut dosyası kullanır ve özellikle gelişmiş DEM simülasyonlarının geliştirilmesi için özel olarak tasarlanmış birçok benzersiz özellik ile çok yönlüdür. Kullanıcılar, kendi özel modellerini yazarak Altair EDEM’in standart fizik modellerinin kapsamını aşabilirler. Uygulama örnekleri arasında ; nemden dolayı dökme katılarda partikül yapışmasının modellenmesi, kırılma ve katıların parçalanması, esnek lifler, manyetik parçacıklar ve daha fazlası.