Altair® Feko®

Altair® Feko®, çok çeşitli elektromanyetik yayınım ve saçılma problemlerinin analizine yönelik güçlü ve kapsamlı bir 3D simülasyon yazılımıdır. Uygulamalar arasında anten tasarımı, anten yerleşimi, mikroşerit antenler ve devreler, dielektrik ortam, saçılma analizi, kablo demeti modelleme dahil elektromanyetik uyumluluk çalışmaları ve çok daha fazlası yer alır.

Aynı lisansla Altair'in yüksek frekans elektromanyetik simülasyon çözümlerini kullanabilirsiniz. Bunlar arasında Altair® newFASANT, genel 3D elektromanyetik alan hesaplamaları için yüksek frekanslı elektromanyetik yazılım aracını Altair Feko'yı tamamlar. Altair® WinProp ise, kablosuz yayılım ve telsiz ağı planlaması alanındaki en eksiksiz araçlar paketidir. Uydudan karaya, kırsaldan şehir içi telsiz bağlantılarına kadar uzanan uygulamalarla WinProp'un yenilikçi dalga yayılım modelleri, doğruluğu kısa hesaplama süreleriyle birleştirir. Standart anten ve platform modelleri içeren kütüphane Feko'ya entegredir ve kullanmak için ek bir lisans gerekmez.

Feko tek bir lisans altında birçok frekans ve zaman alanında elektromanyetik çözücü sunmaktadır. Bu yöntemlerin hibrit kullanımı antenler, mikroşerit devreler, RF parçaları, biyomedikal sistemler, antenlerin elektriksel olarak büyük yapılara yerleştirilmesi, saçılma hesaplanması ve elektromanyetik uyumluluğun araştırılması olmak üzere geniş aralıkta elektromanyetik problemlerin etkin analizini sağlar.

Feko, ayrıca karakteristik mod analizi ve çift yönlü kablo bağlantıları için özel çözücüler de dahil olmak üzere daha zorlu elektromanyetik problemleri çözmek için uyarlanmış araçlar sunmaktadır. Camlara gömülü antenler ve anten dizilerinin verimli simülasyonu için özel formülasyonlar da dahil edilmiştir.

Feko, MLFMM (multilevel fast multipole method) ve çözücülerin hibrit kullanımı birleştiğinde anten yerleştirme analizlerinde küresel pazar lideri kabul edilmektedir.


Altair FEKO elektromanyetik nümerik analiz teknikleri

Uygulamalar :

Anten Tasarımı :
Feko'nun geniş kapsamlı çözücü teknolojileri, bir dizi farklı anten tipini çözmeyi çok daha uygun hale getirir. Örneğin, MoM çözücü, metalik antenleri çözmek için çok uygundur, FDTD yöntemi ise geniş bant veya çok bantlı antenler için daha iyi bir seçimdir. Tipik anten tipleri; tel antenler, mikro şerit antenler, boynuz ve diyafram antenleri, geniş ve çok bantlı antenler, kablosuz iletişim için MIMO tasarımları, yansıtıcılar, faz dizileri ve konformal antenler.

Anten Yerleştirme:
Genellikle bir antenin performansının, üzerine monte edildiği yapıdan (örneğin bir uçak, araç veya gemi) nasıl etkilendiğini anlamak (ve optimize etmek) gerekir. FEKO çözücüsü, anten yerleşimi ve antenler arasındaki girişim analizi için öncü bir araçtır

Altair FEKO havacılık anten yerleştirme uygulamaları

Radar Kesit Alanı / Saçılma
Nesnenin saçılma özellikleri, nesnenin elektromanyetik dalgalara maruz kalması durumunda saçılan enerjinin dağılımıyla ilgilidir. Savunma sistemlerinin radar kesitleri, rüzgar türbinlerinin saçılımı ve otomotiv çarpışma tespit sistemleri gibi uygulama alanları bulunmaktadır.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Analizi
Elektromanyetik uyumluluk (EMC) analizi sadece emisyon ve bağışıklık performansının öngörülmesinde değil, aynı zamanda dış etkiler ve antenler arasındaki girişimden kaynaklanan sorunların azaltılması için ürün tasarımı aşamasında da kullanılır. FEKO, bağışıklık ve emisyon testleri, ekranlama etkinliği, gürültü analizi, radyasyon tehlikesi (RADHAZ) analizi, elektromanyetik darbeler (EMP), yıldırım analizi, yüksek yoğunluklu sinyal yayma değerleri (HIRF), yankı ve yankısız oda simülasyonları için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Radomlar
Radomlar saydam olacak şekilde tasarlanmasına rağmen, tipik olarak anten performansı üzerinde ölçülmesi gereken küçük bir etkiye sahiptir. Bu zor olabilmektedir çünkü bunlar genellikle çok sayıda ince dielektrik katmandan oluşan elektriksel olarak büyük yapılardır. FEKO, radomların simülasyonuna çok uygun bir dizi özellik ve yöntem sunmaktadır.

Mikroşerit Devreleri
Feko, mikroşerit devre tasarımı ve filtrelerin, rezonatörlerin, kuplörlerin, spiral indüktörler gibi pasif bileşenlerin ve dizi antenler için karmaşık besleme yapılarının analizini gerçekleştirmektedir.

Biyo-Elektromanyetik
Elektromanyetik simülasyon, ürünlerin tasarlanmasında ve genellikle kablosuz telemetri içeren sağlık sistemleri için güvenlik yönlerinin araştırılmasında önemli bir rol oynar. Uygulamalar arasında kablosuz biyo-sensörler, kalp pilleri ve nöro-uyarıcılar gibi implant edilmiş cihazlar ve manyetik rezonans sistemleri yer alır. FEKO'nun geniş çözücü yetenekleri, her bir görev için en verimli yöntemin kullanılmasını sağlar.

Altair FEKO  uygulamaları

Dalga kılavuzları
Feko, dalga kılavuzu bileşenlerinin simülasyonu ve optimizasyonu için çok uygundur. Tipik metalik yapıları nedeniyle, moment (MoM) ve sonlu elemanlar metodu (FEM) çözücüleri kullanılarak doğru ve verimli bir şekilde analiz edilebilirler.

Özel malzemeler
Ürün tasarımında kompozitler gibi sentetik malzemeler giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu malzemelerin doğru bir şekilde modellenebilmesi önemlidir. FEKO, bu özel malzemeleri dikkate alan bir dizi farklı özellik sunmaktadır.

Tek Yazılım, Birden Fazla Çözücü
Elektromanyetik uygulamalar, karmaşıklık ve elektriksel büyüklükte farklılık gösterir ve tek bir sayısal yöntemin, tüm problemlerde verimli şekilde kullanabilmesi mümkün değildir. Feko kullanıcıları, çözmeye çalıştıkları problem için en uygun yöntemi seçebilir veya çapraz doğrulama amacıyla birden fazla çözücü kullanabilir. Tüm çözücüler FEKO içerisinde yer almaktadır ve ayrı bir lisansa gerek bulunmamaktadır.

Doğru Hibritleme
Bazı durumlarda, tek bir çözücü zorlu bir sorunu çözmek için yeterli olmayabilir. Feko, faydalı özelliklerini birleştirerek farklı çözücülerin endüstri lideri hibridizasyonunu sunar. Bu, hem karmaşık hem de elektriksel olarak büyük olan çok-ölçekli problemlerin daha verimli ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlar.

Çözücü Doğruluğu ve Performansı
Feko'daki sayısal yöntemlerin ve geliştirmelerin kapsamlı validasyonu (analitik çözümler, ölçüm, çapraz doğrulama) yaklaşımların doğruluğunu sağlamak için gerçekleştirilmektedir. Çözücü performansı ve paralel ölçekleme, hesaplama verimliliğine ulaşmak için sürekli olarak optimize edilmektedir.

Uzmanlaşılmış Çözümler
Feko, tek ticari CMA (characteristic mode analysis) çözücüyü sunmaktadır. Ayrıca, çift yönlü kablo kuplajı, cama gömülü antenleri ve büyük sonlu diziler için özel sayısal çözümler hesaplama gereksinimlerini azaltır. Klasik anten yerleştirme problemleri için verici / alıcı antenin uzak ve yakın alan değerleri eşdeğer kaynak olarak kullanılabilir. Altair® WinProp iç / dış mekan dalga yayılım analizi ve radyo ağ planlaması için kullanılmaktadır.