Altair® Inspire Extrude Metal

Altair® Inspire Extrude Metal, ekstrüzyon kalıplarının ve süreçlerinin analizi ve optimizasyonu için geliştirilmiş sonlu eleman tabanlı bir simülasyon yazılımıdır.

Çözücü (HyperXtrude), üretim mühendislerinin kalıp tasarımlarını doğrulamak için ekstrüzyon sırasında bir kalıp içindeki malzeme akışını ve ısı transferini analiz etmelerini sağlar ve bu da maliyetli ve zaman alıcı kalıp denemelerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Inspire Extrude Metal, kullanımı kolay CAD tabanlı bir arayüzdür. Mesh oluşturma veya sınır koşulu tanımlama gibi adımları manuel olarak tamamlamanız gerekmeyecektir. Tüm bu işlemler kullanıcı müdahalesi olmadan tamamen arka planda yapılır.


Altair Inspire Extrude Metal Ekstrüzyon Simülasyonu

Inspire Extrude Metal, profil soğutma sürecinin simülasyonunu gerçekleştirebilir. Ekstrüzyon simülasyonu sonunda elde edilen sonuç üzerinden, bir veya daha fazla soğutma bölgesinden oluşan bir dizi olarak sistem modellenir. Dört tür soğutma yöntemi desteklenmektedir; Sprey, hava nozulu, hava fanı ve daldırma

Altair Inspire Extrude profil soğutma süreci simülasyonu

HyperXtrude çözücüsü, Altair firmasının 1999 yılından bu yana endüstri odaklı olarak geliştirdiği bir çözümdür.

Altair® Inspire Extrude Metal yazılımının temel özellikleri ;

- Profil üzerindeki hız farklarının tespit edilmesi, şekil değişikliğinin hesaplanması
- En doğru sürtünme yüzeylerinin entegre optimizasyon çözümüyle elde edilmesi
- Akış esnasında kalıp üzerinde oluşan gerilmelerin entegre yapısal çözücüyle çözülerek yer değiştirme, güvenlik faktörü, Von mises gerilme, bası ve çeki sonuçlarının incelenerek kalıp ömrünün uzatılması
- Eşzamanlı simülasyonla kalıp ve akış arasındaki karşılıklı etkileşiminin hesaplanarak gerçekci sonuçların elde edilmesi
- Eski ve yeni biyet kaynama mesafesinin hesaplanması ve atık malzeme miktarının azaltılması
- Tanecik büyüklüğü (Grain Size) değerlerinin ve dağılımının hesaplanması
- Radyal, yanal ve eksenel taper tanımlayarak gerçekci simülasyonların elde edilmesi
- Profil yüzeyinde oluşan kusurlu yüzeylerin tespit edilmesi
- Pres kapasitesine bağlı olarak RAM hızının otomatik ayarlanarak simülasyon sonuç hassasiyetinin arttırılması
- Kaynama bölgelerinin tespit edilmesi
- Otomatik geometri temizliği ve otomatik mesh oluşturma algoritması
- Su verme analizinin gerçekleştirilmesi ve profil tanecik büyüklüğü ve soğutma faktörünün hesaplanması
- Kullanıcının kendi malzeme modelini oluşturabilmesi
- Optimum ölü bölge uzunluğunun hesaplanması ve atık malzeme miktarının azaltılması
- Yazılıma entegre malzeme kütüphanesinde çok sayıda alüminyum, çelik, magnezyum ve titanyum alaşımları yer almaktadır. Kullanıcılar kendi malzemelerini bu kütüphaneye ekleyebilirler.
- Analiz sonucunda otomatik detaylı rapor (pdf) oluşturulması


Altair Inspire Extrude Metal - Ekstrüzyon kalıbı ısı transferi analizi