Altair Inspire Extrude Metal

Altair Inspire Extrude Metal (eski adıyla HyperXtrude ), metal ekstrüzyon prosesine yönelik ısı ve akış simülasyonunun gerçekleştirildiği sonlu eleman tabanlı simülasyon yazılımıdır. 

Altair Inspire Extrude Metal, kullanması ve öğrenmesi kolay arayüzü sayesinde alüminyum ekstrüzyon simülasyonu için model oluşturma süresini dakikalar seviyesine indirmektedir. Tasarımcılar böylece gün içerisinde çok sayıda kalıbın simülasyonunu gerçekleştirerek en doğru tasarımları elde edebilmektedirler.

Kalıp firmaları geleneksel deneme-yanılma gibi pahalı ve zaman kaybına neden olan yöntemler yerine, üretim öncesi en doğru tasarımı Altair Inspire Extrude Metal simülasyonuyla elde ederek maliyet ve zaman avantajı kazanmaktadırlar.

Altair Inspire Extrude Metal Ektrüzyon Simülasyonu

Altair Inspire Extrude Metal, Altair firmasının 1999 yılından bu yana endüstri odaklı olarak geliştirdiği HyperXtrude yazılımının yeni teknolojilerle birleştirilmiş yeni nesil versiyonudur.

Ürün tasarımcılarından döküm mühendislerine kadar hem yeni başlayanlar hem de uzmanlara hitap eden tek yazılımdır. Kullanıcılar tasarım aşamasının hemen başlangıcında hava boşluğu, soğuk birleşme, kalıp aşınması vb. tipik döküm kusurlarını görebilmekte ve masraflı akış düzeltmelerinden kaçınarak bunları düzeltebilmektedir.

Altair Inspire Extrude Metal yazılımının temel özellikleri ;

- Profil üzerindeki hız farklarının tespit edilmesi, şekil değişikliğinin hesaplanması
- En doğru sürtünme yüzeylerinin entegre optimizasyon çözümüyle elde edilmesi
- Akış esnasında kalıp üzerinde oluşan gerilmelerin entegre yapısal çözücüyle çözülerek yer değiştirme, güvenlik faktörü, Von mises gerilme, bası ve çeki sonuçlarının incelenerek kalıp ömrünün uzatılması
- Eşzamanlı simülasyonla kalıp ve akış arasındaki karşılıklı etkileşiminin hesaplanarak gerçekci sonuçların elde edilmesi
- Eski ve yeni biyet kaynama mesafesinin hesaplanması ve atık malzeme miktarının azaltılması
- Tanecik büyüklüğü (Grain Size) değerlerinin ve dağılımının hesaplanması
- Radyal, yanal ve eksenel taper tanımlayarak gerçekci simülasyonların elde edilmesi
- Profil yüzeyinde oluşan kusurlu yüzeylerin tespit edilmesi
- Pres kapasitesine bağlı olarak RAM hızının otomatik ayarlanarak simülasyon sonuç hassasiyetinin arttırılması
- Kaynama bölgelerinin tespit edilmesi
- Otomatik geometri temizliği ve otomatik mesh oluşturma algoritması
- Su verme işlemi sonunda profil tanecik büyüklüğü ve soğutma faktörünün hesaplanması
- Kullanıcının kendi malzeme modelini oluşturabilmesi
- Optimum ölü bölge uzunluğunun hesaplanması ve atık malzeme miktarının azaltılması
- Yazılıma entegre malzeme kütüphanesinde çok sayıda alüminyum, çelik, magnezyum ve titanyum alaşımları yer almaktadır. Kullanıcılar kendi malzemelerini bu kütüphaneye ekleyebilirler.


Altair Inspire Extrude Metal Sürtünme Yüzeyi Optimizasyonu

Altair Inspire Extrude Metal Broşür >>