Altair Twin Activate

Multidisipliner Sistem Simülasyonunu Dijital İkizlerle Birleştirme

Altair® Twin Activate™, ürün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında gerçek zamanlı dijital ikiz dağıtımı ile tüm sistem simülasyonunu mümkün kılan açık ve esnek bir entegrasyon çözümüdür.

Benzersiz bir blok diyagram modelleme ortamı sayesinde ekipler, her karmaşıklıktaki sistemleri ve sistemlerin sistemlerini modelleyebilir. Daha sonra Altair'in çok disiplinli, çoklu fizik simülasyonunu devrim niteliğindeki yapay zeka (AI), veri analitiği ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) teknolojileriyle birleştiren dijital ikiz çözümünü kullanarak çeşitli koşullar altında sistem performansını test edebilirler.

Twin Activate'in amaca yönelik simülasyon yetenekleri, ekiplerin simülasyon ilgi alanlarını tanımlamasına yardımcı olan karma sadakat modellemesini kolaylaştırır. Bu verimli yaklaşım, mümkün olan en anlamlı analizleri hızla üretirken zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Dahası, benzersiz işbirliği kilit noktadır; farklı mühendislik alanlarından ekipler aynı kaynak modellere katkıda bulunabilir, mevcut iş akışlarını birleştirebilir, bilgi darboğazlarını ortadan kaldırabilir ve daha derin, eyleme geçirilebilir içgörüleri daha hızlı elde edebilir.

Matematik modelleme, betik dosyası oluşturma ve modelleme dillerinin kapsamlı desteği, mevcut kodun aynı model içinde yeniden kullanılmasını ve entegrasyonunu kolaylaştırır. Araçtan bağımsız FMI standardı veya Altair® MotionSolve® ve Altair® Flux™ ile eş zamanlı simülasyon kullanarak çok seviyeli modelleme, elektromekanik sensörler ve aktüatör tasarımı için çoklu cisim dinamiği analizini kolaylaştırır.


Altair Activate Hidrolik Kütüphanesi

- Sürekli ve ayrık dinamik sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu.
- Hiyerarşik, parametreleştirilmiş modeller oluşturmak.
- Sinyal ve fiziksel (Modelica) tabanlı modellerin hibrid kullanılması.
- SPICE ile Elektronik Devre Modellemesi
- Hidrolik, magnetik, mekanik, termal, elektriksel, durum makinesi, romAI, makine öğrenmesi kütüphaneleri
- Arduino kartlarına bağlanan diyagramlar için modelleme, simülasyon ve kod üretimini sağlayan Arduino kütüphanesi
- Kolayca geliştirilebilir zengin blok kütüphanesi
- Mekanik sistem dinamiği ( Altair® MotionSolve® ) ve alçak frekans elektromanyetik ( Altair® Flux® ) yazılımlarıyla birlikte eş-zamanlı simülasyon (co-simulation).
- Functional Mock-Up (FMU) arayüzü ile diğer yazılımlarla model değişimi ve eş-zamanlı simülasyon (co-simulation).
- Modelleri çalıştırılabilir koda derlenmesi.

Altair Activate Uygulama Örnekleri

Sistem Seviyesinde Performans Geliştirme

Activate yazılımını kullanarak her hangi bir multi disipliner sistemin dinamik davranışını kolayca analiz edebilir ve geliştirebilirsiniz. Farklı komponentlerden gelen algılama, hareket ve kontrol verilerinin de dahil edildiği akıllı sistemlerin simülasyonu ve performans değerlendirilmesi kolayca gerçekleştirilebilir.

Kararlı Sistemler için Tasarım Geliştirme

Activate kullanarak gerçekleştirilen model tabanlı simülasyon, tasarım süresi boyunca sistemi etkileyen farklı disiplindeki dinamiklerin birlikte değerlendirilebileceği ortak bir çerçeve oluşturulmasını sağlar. Kullanıcılar sistemle ilgili birçok yeni senaryoyu ve mümkün olan davranışları kolayca test edebilirler ve sistemi oluşturan tüm komponentlerin etkilerini değerlendirebilirler.

Fonksiyonel Çözümlerin Tasarım Öncesi Elde Edilmesi

Activate, tasarım aşamasında oluşabilecek sistem düzeyindeki problemlerin önceden belirlenmesini ve tüm tasarım gereksinimlerinin analizini kolayca sağlar. Kullanıcılar benzersiz modeller oluşturabilecekleri bloklara kolayca erişebilirler. Aynı zamanda Modelica’nın farklı fiziksel disiplinlere ait komponent kütüphanelerini kullanarak ileri düzeyde modelleme uygulamaları gerçekleştirebilirler.

Ticari olmayan, hobi amaçlı ve kişisel kullanım için Altair Activate® Personal Edition | İNDİRİN
Ücretsiz Öğrenci Versiyonu | İNDİRİN

Altair'in diğer model tabanlı geliştirme çözümleri;

- Altair Compose® : Matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı
- Altair Embed® : Gömülü sistemler geliştirmek için, blok şema modellerinden otomatik olarak kod üretme


Altair Activate | Sistem Simülasyonu Eğitim Videoları >>>
Altair Activate Hidrolik Simülasyon Eğitim Videoları >>>

Altair Activate Sinyal tabanlı modelleme