Altair Activate

Altair Activate, multi disipliner dinamik sistem modellerinin hızlı şekilde bir boyutlu (sinyal ve fiziksel tabanlı) modellerinin oluşturulması ve simülasyonuna imkan sağlayan, gerektiğinde 3D modellerle birlikte kullanılabilen bir yazılımdır.

Altair Activate Sinyal Tabanlı Sistem Modelleme

- Sürekli ve ayrık dinamik sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu.
- Hiyerarşik, parametreleştirilmiş modeller oluşturmak.
- Sinyal ve fiziksel (Modelica) tabanlı modellerin hibrid kullanılması.
- SPICE ile Elektronik Devre Modellemesi
- Hidrolik, magnetik, mekanik, termal ve elektriksel fiziksel model kütüphaneleri
- Arduino kartlarına bağlanan diyagramlar için modelleme, simülasyon ve kod üretimini sağlayan Arduino kütüphanesi
- Kolayca geliştirilebilir zengin blok kütüphanesi
- Mekanik sistem dinamiği ( Altair MotionSolve ) ve alçak frekans elektromanyetik ( Altair Flux ) yazılımlarıyla birlikte eş-zamanlı simülasyon (co-simulation).
- Functional Mock-Up (FMU) arayüzü ile diğer yazılımlarla model değişimi ve eş-zamanlı simülasyon (co-simulation).
- Modelleri çalıştırılabilir koda derlenmesi.

Altair Activate Uygulama Örnekleri
Sistem Seviyesinde Performans Geliştirme
Activate yazılımını kullanarak her hangi bir multi disipliner sistemin dinamik davranışını kolayca analiz edebilir ve geliştirebilirsiniz. Farklı komponentlerden gelen algılama, hareket ve kontrol verilerinin de dahil edildiği akıllı sistemlerin simülasyonu ve performans değerlendirilmesi kolayca gerçekleştirilebilir.

Kararlı Sistemler için Tasarım Geliştirme
Activate kullanarak gerçekleştirilen model tabanlı simülasyon, tasarım süresi boyunca sistemi etkileyen farklı disiplindeki dinamiklerin birlikte değerlendirilebileceği ortak bir çerçeve oluşturulmasını sağlar. Kullanıcılar sistemle ilgili birçok yeni senaryoyu ve mümkün olan davranışları kolayca test edebilirler ve sistemi oluşturan tüm komponentlerin etkilerini değerlendirebilirler.

Fonksiyonel Çözümlerin Tasarım Öncesi Elde Edilmesi
Activate, tasarım aşamasında oluşabilecek sistem düzeyindeki problemlerin önceden belirlenmesini ve tüm tasarım gereksinimlerinin analizini kolayca sağlar. Kullanıcılar benzersiz modeller oluşturabilecekleri bloklara kolayca erişebilirler. Aynı zamanda Modelica’nın farklı fiziksel disiplinlere ait komponent kütüphanelerini kullanarak ileri düzeyde modelleme uygulamaları gerçekleştirebilirler.

ÜCRETSİZ İNDİRİN | Altair Activate Personal Versiyonu

Altair'in diğer model tabanlı geliştirme çözümleri;
- Altair Compose : Matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı
- Altair Embed : Gömülü sistemler geliştirmek için, blok şema modellerinden otomatik olarak kod üretme


Altair Activate | Sistem Simülasyonu Eğitim Videoları >>>
Altair Activate Hidrolik Simülasyon Eğitim Videoları >>>
Altair Activate Eğitim Videoları >>>
Altair Activate Broşür >>>

Altair Activate Model Tabanlı Hidrolik Kütüphane