Altair® MotionSolve®

Altair® MotionSolve®, hareket eden sistemlerin dinamik cevabını öngörmek ve performansını optimize etmek için kullanılan mekanik sistem simülasyon yazılımıdır.

Altair MotionSolve karmaşık sistemleri simüle etmek için gelişmiş modelleme, analiz, görselleştirme ve optimizasyon yeteneklerine sahiptir. Kinematik, dinamik, statik, quasi-statik, lineer ve titreşim analizlerini gerçekleştirebilirsiniz.

MotionSolve ile bir sistemin istenen gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirleyebilirsiniz. Bir sistemin dinamik davranışını inceleyebilir, titreşim özelliklerini hesaplayabilir, sistemdeki kontrol sistemlerinin performansını değerlendirebilir ve parçaların ömrünü tahmin etmek için gerçekçi yükler elde edebilirsiniz.


Altair MotionSolve Mekanik Sistem Simülasyonu Havacılık, Ağır Ekipman, Taşıt Uygulamaları

- Simülasyon sayesinde zaman alıcı ve maliyetli fiziksel testlerden kaçınır ve daha önce doğru cevabı alırsınız.
- Simülasyon sayesinde çok çeşitli alternatif konsept ve tasarımları çok hızlı bir şekilde değerlendirebilir ve en iyi tasarımı seçebilirsiniz.
- Ürün performansını karakterize etmek ve optimum hale getirmek için Altair HyperStudy™ yazılımıyla deney tasarımlarını (DoE) ve optimizasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.
- Hareket esnasında oluşan gerçekci yükleri elde ederek parçaların mukavemet ve yorulma analizleriyle, topoloji optimizasyonunda kullanabilirsiniz.
- MotionSolve, çok karmaşık sistemleri modellemeye imkan sunan araçlara sahiptir. MotionSolve CAD, FE, kontrol, 1D simülasyon, CFD ve optimizasyon ile entegrasyon sağlayan açık bir platformdur.

MotionSolve kullanıcıları için çözüme hazır endüstriyel modeller

Altair MotionSolve Taşıt Dinamiği Uygulama Örnekleri

Taşıt Dinamiği, Dayanım, NVH
MotionSolve, alt sistemler oluşturmanıza yardımcı olacak bir parametrik otomotiv bileşenleri kütüphanesi içerir. TNO Delft-Tire, FTire, CD Tire ve OpenCRG standardını destekleyen MotionSolve, uygulamalarınız için değişen kalitede lastikler ve yollar sunar.

Süspansiyon, direksiyon ve yaprak yaylar gibi ortak alt sistemler için şablonlar mevcuttur. Sihirbazlar, bir araba veya kamyonu hızlı bir şekilde oluşturmak için sizi adım adım yönlendirir. Sade kullanıcı arayüzleri statik, dinamik veya sabit sürüş senaryolarını tanımlamanıza ve çalıştırmanıza izin verir. Otomatik raporlar, sistem performansını hızlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.

Bu temel yeteneklerle süspansiyon tasarımı ve analizi yapabilir, araç dinamiklerini değerlendirebilir, kontrolör davranışını değerlendirebilir, bileşenlerin dayanıklılığını tahmin etmek için zorlu yol simülasyonları yapabilir ve aracınızın NVH özelliklerini inceleyebilirsiniz.

Altair MotionSolve Ağır Ekipman ve Robot dinamik analiz Uygulama Örnekleri

Genel Makine ve Mekanizma Çözümleri
MotionSolve, binlerce teması (contact) içerebilecek karmaşık sistemleri hızla oluşturmanızı ve doğru bir şekilde analiz etmenizi sağlayan kapsamlı temas özelliklerine sahiptir. Otomotiv çözümlerinde olduğu gibi, parametrik bileşenler kütüphanesi oluşturabilir, sistemler için şablonlar oluşturabilir ve modeller oluşturmak ve simülasyonları çalıştırmak için sihirbazlar kullanabilirsiniz. Genel makine ve mekanizma çözümleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen genel makine broşürüne bakın.

Altair MotionSolve Genel Makine Uygulama Örnekleri

1D, Kontrol ve Mekatronik Çözümler:
Altair MotionSolve , 1D ve kontrol yazılımına en son teknolojiyle entegrasyon sağlar, böylece doğrulanmış MotionSolve modellerini de bu bağlamda yeniden kullanabilirsiniz.
Tasarım aşamasında modelleri MotionSolve'dan durum matrisi (ABCD) olarak kontrol yazılımına aktarabilir ve kontrol tasarımınızı gerçekleştirebilirsiniz. MotionSolve eş-zamanlı çözümler için Altair Activate® ve Matlab Simulink yazılımlarını desteklemektedir. Alternatif olarak, MotionSolve Simulink Coder C kodunu kullanıcı altprogramı olarak alabilir ve aynı simülasyonu gerçekleştirebilir.

MotionSolve, FMI / FMU 2.0 & 3.0 protokolünü desteklemektedir, böylece başka bir yerde geliştirilen çok çeşitli modelleri sisteminize ekleyebilirsiniz.

Altair MotionSolve eş zamanlı çözüm Uygulama Örnekleri

Altair MotionSolve, Altair Simülasyon çözümleri içerisinde yer alan diğer yazılımlarla entegre bir şekilde çalışmaktadır. Tüm yazılımlar ek ücret ödenmeden aynı lisansla kullanılabilmektedir.
- Altair OptiStruct™ ile esnek parçalar (flexbody) elde ederek gerçekci yükler elde etme ve parçalar üzerinde anlık gerilme ve yer değiştirme bilgilerine erişim.
- Altair Activate® yazılımıyla eş zamanlı çözüm gerçekleştirilerek fiziksel sistemlerin kontrolünün sağlanması
- MotionSolve ile Altair OptiStruct™ yazılımını birlikte kullanarak hesaplanan gerçekci yüklerle topoloji optimizasyonu (ağırlık azaltma) gerçekleştirme
- Altair EDEM™ dökme malzeme simülasyon yazılımıyla eş zamanlı çözüm gerçekleştirme imkanı
- Simülasyon sonuçlarından kompleks matematiksel işlemler için Altair Compose® fonksiyonlarını kullanma
- Akışkan etkisinin önemli olduğu durumlarda Altair AcuSolve™ ile eş zamanlı çözüm ( örneğin sıvı taşıyan ağır araçlarda çalkalanma etkisinin süspansiyon üzerine yaptığı ek yüklerin tespiti)
- Sistem düzeyinde deney tasarımları (DoE), optimizasyon ve stokastik çalışmalar yapmak için entegre optimizasyon çözücüsünü veya Altair HyperStudy™ yazılımını kullanma

- Altair HyperView™ ve Altair HyperGraph™ ile simülasyon sonuçlarını detaylı inceleme ve raporlama

Altair MotionSolve ağır ekipman ve savunma sanayi örnekleri