Altair OptiStruct Dinamik Analizler Eğitimi

Güncel eğitim tarihlerini öğrenmek ve kayıt için Eğitim sayfasını kontrol ediniz.

Temel eğitim süresi : 2 gün
Ön gereksinim :
- Altair HyperMesh sonlu elemanlar modelleme, Altair HyperView / HyperGraph simülasyon sonuçlarını görüntüleme yazılımlarını kullanma yetkinliği
- Temel linear sonlu elemanlar analiz bilgisi

Dinamik Analizlere Giriş
- Teorik Arkaplan
- Dinamik Hareket Denklemleri
- Zamana ve Frekansa Bağlı Hareket Denklemleri
- Sönümleme

Modal Analiz
- Mod frekansı ve Mod Şekli
- Rijit cisim ve esnek cisim modları
- Modal Katılım Faktörleri

Complex Modal Analiz

Zamana Bağlı Dinamik Analizler
- Direct ve Modal Metod
- Sönüm Tanımlama

Frekansa Bağlı Dinamik Analizler
- Frekans Cevap Fonksiyonu (FRF) hesaplama
- Direct ve Modal Metod
- Tahrik Frekansı ve mod sayısı ilişkişi
- Sönüm Tanımlama

Rastgele (Random) Titreşim Analizleri
- Rastgele ve Harmonic analiz arasındaki fark
- PSD (Power Spectral Density), RMS kavramları
- Rastgele Titreşim Sonuçlarının İncelenmesi

RSA ( Response Spectrum Analysis )
- Şok Spektrum Analizleri

FE-Test Korelasyonu Hesaplama