Altair OptiStruct Nonlinear Analiz Eğitimi

Güncel eğitim tarihlerini öğrenmek ve kayıt için Eğitim sayfasını kontrol ediniz.

Temel eğitim süresi : 2 gün
Ön gereksinim :
- Altair HyperMesh sonlu elemanlar modelleme, Altair HyperView / HyperGraph simülasyon sonuçlarını görüntüleme yazılımlarını kullanma yetkinliği
- Temel linear sonlu elemanlar analiz bilgisi

- Small & Large deformasyon teorileri
- Explicit & Implicit çözüm tipleri
- Geometrik nonlineer algoritmalar
- Plastisite etkilerini içeren gelişmiş malzeme modelleri
- Parçalar arasında temas (contact) yüzeyi oluşturma (manual veya otomatik)
- Farklı yük koşullarının uygulanması
- Nonlineer statik ve nonlineer geometri uygulama örnekleri
- Quasi-staik çözümler için zamana bağlı yüklemeler