Web Semineri : Altair HyperMesh 2023 Yeni Özellikler


Düzenlediğimiz web seminerinde sonlu eleman modelleme yazılımı Altair HyperMesh 2023 versiyonundaki yeni özellikler ve geliştirmeler paylaşılmıştır.

- Şerit ve araçlara kısayol atama özelliği
- Konumlandırma aracı
- Geliştirilen çizim özellikleri
- Geliştirilen Free Body Section araçları
- Geliştirilmiş model renk atama
- Composite Stress Toolbox için yeni özellikler
- FE ve Geometri arasındaki genel ortak araçlar yeniden düzenlenen menüler
- Yeni Browser özellikleri
- Midmesh oluşturma performans artışı
- Geliştirilen morphing araçları
- Explicit çözücüler için ( Radioss, Ls-Dyna, Pamcrash) yeni 1D menüsü
- ALTAIR Material Data Center entegrasyonu
- Yeni Design Explorer araçları
- HyperMesh Post yeni özellikler
- HyperView yeni özellikler