Altair Inspire | Yapısal Optimizasyon Eğitimi

Güncel eğitim tarihlerini öğrenmek ve kayıt için Eğitim sayfasını kontrol ediniz.

Eğitim süresi : 1 gün
Ön gereksinim : --

Inspire Giriş
• Kullanıcı arayüzü ve iş akışı

Geometri oluşturma ve düzenleme
• Skecth komutları
• Parametrik modelleme
• Geometri sadeleştirme komutları
• Tasarım alanı (design space) oluşturma

Model Kurulumu ve sınır koşulları

Yapısal Analiz gerçekleştirme ve sonuçları değerlendirme
Topoloji Optimizasyonu
• Topooloji optimizasyonuna giriş
• Topooloji optimizasyonu için model oluşturma ve tanımlama yöntemleri
• Sonuçların incelenmesi

PolyMesh ve PolyNURBS
• Optimizasyon sonucu elde edilen konsept tasarım geometrisinin entegre PolyNURBS araçlarıyla düzenlenmesi
• PolyNURBS şekil (shape) optimizasyonu
• PolyMesh

Diğer Optimizasyon Tipleri (Opsiyonel)
• Gauge optimizasyonu
• Topografya optimizasyonu
• Lattice optimizasyonu