Altair MotionSolve | Mekanik Sistem Simülasyon Eğitimi

Covid-19 salgını nedeniyle eğitimler sanal ortamda yapılmaktadır.

Güncel 11 saatlik eğitim kaydına ulaşmak için lütfen form doldurunuz

Güncel eğitim tarihlerini öğrenmek ve kayıt için Eğitim sayfasını kontrol ediniz.

Temel eğitim süresi : 2 gün
Ön gereksinim : --

Giriş
- Mekanik sistem simülasyonu temelleri
- Modelleme ve sonuç görüntüleme arayüzleri

Altair MotionView'de interaktif modelleme
- Mekanik sistem simülasyonu için CAD verilerini içeri aktarma
- Bir kinematik modelin oluşturulması, çözdürülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi
- Temel kinematik analiz örnekleri
- Modelin MotionSolve ile dinamik hesaplanması
- Detaylı sonuç inceleme & değerlendirme (HyperView/Graph)
- Simülasyon sonucunda otomatik rapor oluşturulması ( rapor şablonu)

MDL'ye giriş, parametreli model oluşturma ve sistemleri kullanma
- MotionView modelleme dilinin (MDL) anlamı
- Sistemlerin kullnımına giriş
- Sistemlerin MotionView içerisine alınması
- Modellerin parametrizasyonu

MotionSolve Parametreleri
- Analiz Yöntemleri
- Sayısal entegrasyonun temelleri
- İpuçları

Temas (contact) metodları ve uygulama örnekleri

Model kurulumuyla ilgili ugulamalar
- Sonlu elemanlar modelinin MotionView içerisine alınması
- Modelleri adım adım oluşturma

Esnek Modellemeye (flex-body) Giriş
- Mekanik sistem simülasyonları için esnek cisim teorik arka planı
- Sonlu elemanlar modelinden esnek cisim elde edilmesi
- Esnek cisimlerin mekanik sistem modeline aktarılması

Tasarım performansını geliştirmeye yönelik optimizasyon araçlarının kullanımı ve uygulama örnekleri ( Altair HyperStudy ve MotionView Optimizasyon Sihirbazı)

Mekanik sistem modeli için kontrol sisteminin Altair Activate yazılımıyla geliştirilmesi

Altair Inspire Motion yazılımıyla model oluşturlması ve çözümlerin gerçekleştirilmesi