Altair OptiStruct Nonlinear FEA Analiz Eğitimi

Güncel eğitim tarihlerini öğrenmek ve kayıt için Eğitim sayfasını kontrol ediniz.

Eğitim süresi : 2 gün
Ön gereksinim :
- Altair HyperWorks | HyperMesh sonlu elemanlar modelleme, Altair HyperWorks | HyperView simülasyon sonuçlarını görüntüleme yazılımlarını kullanma yetkinliği
- Temel linear sonlu elemanlar analiz bilgisi

- Small & Large deformasyon teorileri
- Explicit & Implicit çözüm tipleri
- Geometrik nonlineer algoritmalar
- Plastisite etkilerini içeren gelişmiş malzeme modelleri
- Parçalar arasında temas (contact) oluşturma (manual veya otomatik)
- Farklı yük koşullarının uygulanması
- Nonlineer statik ve nonlineer geometri uygulama örnekleri
- Quasi-statik çözümler için zamana bağlı yüklemeler