Altair OptiStruct Yapısal Optimizasyon Eğitimi

Covid-19 salgını nedeniyle eğitimler sanal ortamda yapılmaktadır

Güncel eğitim tarihlerini öğrenmek ve kayıt için Eğitim sayfasını kontrol ediniz.

Temel eğitim süresi : 2 gün
Ön gereksinim :
- Altair HyperMesh sonlu elemanlar modelleme, Altair HyperView / HyperGraph simülasyon sonuçlarını görüntüleme yazılımlarını kullanma yetkinliği
- Temel OptiStruct linear sonlu elemanlar analiz bilgisi

Yapısal Optimizasyona Giriş

- Model gereksinimleri
- Tasarım değişkenleri
- Sistem yanıtları
- Sınır koşullar
- Amaç fonksiyonu
- Optimizasyon parametreleri

Topoloji Optimizasyonu

- Tasarım alanı ve dışının oluşturulması
- Üretim kısıtlamaları
- Sonuçların yorumlanması
- Geometrinin oluşturulması

Topografya Optimizasyonu

- Bead parametrelerinin tanımı
- Üretim kısıtlamaları
- Sonuçların yorumlanması
- Geometrinin oluşturulması

Free-Size Optimizasyonu

Şekil (shape) Optimizasyonu

Serbest Şekil (free-shape) Optimizasyonu

Bouyut (size) optimizasyonu

Multi-model optimizasyonu