blogfacebookfacebookyoutube
     

 

 

WinProp - Yayılım Modelleme

 

Dalga yayılımı radyo network planlama alanında yeni bir boyut

 

 

 

WinProp, kablosuz yayılım ve radyo network planlama alanındaki en kapsamlı yazılım paketidir. Uydu haberleşmesinden, karasal haberleşmeye, kırsal ve kentsel alanlardan, kapalı alan radyo bağlantılarına kadar geniş bir uygulama alanında, WinProp'un yenilikçi dalga yayılım modelleri, doğruluğu kısa hesaplama zamanı ile birleştirmektedir.

 Altair ProMan, dalga yayılımı ve radyo network planlama  Altair CoMan, Kablosuz sensor ağları ve Mesh Topolojisini kullanan ağlar için bağlantı simülatörü  Altair WallMan, Bina içi ve kentsel yayılımda kullanılmak üzere vektör grafik düzenleme aracı
 

ProMan
Dalga Yayılımı ve radyo network planlama >>>

 

CoMan
Kablosuz sensor ağları ve Mesh Topolojisini kullanan ağlar için bağlantı simülatörü >>>

 

WallMan
Bina içi ve kentsel yayılımda kullanılmak üzere vektör grafik düzenleme aracı >>>

 Altair TuMan, Tünel ve stadyumlar için özel oluşturulmuş grafik editör ara yüzü  Altair AMan, Yayılım senaryosunda kullanılmak üzere, anten örüntüsü oluşturma ve düzenleme aracı  Altair CompoMan, Kablosuz ağ kurulumunda kullanılan cihaz ve ekipmanlar için düzenleme aracı
 

TuMan
Tünel ve stadyumlar için özel oluşturulmuş grafik editör ara yüzü >>>

 

AMan
Yayılım senaryosunda kullanılmak üzere, anten örüntüsü oluşturma ve düzenleme aracı >>>

 

CompoMan
Kablosuz ağ kurulumunda kullanılan cihaz ve ekipmanlar için düzenleme aracı >>>

 

Senaryolar ve Uygulamalar

WinProp, sahip olduğu ampirik ve deterministik yayılım modellerini kullanarak kırsal, kentsel, kapalı alan, tünel, araç vb. çeşitli senaryolar için hızlı ve doğru çözümler üretmektedir.

Yazılım, hücresel, radyo ve televizyon yayını, uydular, repeater, kablolardan sızan EM alanlar gibi kaynak ve verici tiplerini de kapsamaktadır.

 Altair WinProp, kırsal ve yerleşim yerleri uygulamaları  Altair WinProp, kentsel ve şehir içi uygulamaları  Altair WinProp, kapalı alanlar ve kampüs vb. uygulamaları
 

Kırsal & Yerleşim yerleri >>>

 

Kentsel & Şehir içi >>>

 

Kapalı Alanlar & Kampüsler >>>

 Altair WinProp, tüneller ve yer altı yapıları uygulamaları  Altair WinProp, taşıtlar, zamanla değişen sistem uygulamaları  Altair WinProp, şehir ve kapalı alan hibrit uygulamaları
 

Tüneller & Yer altı yapıları >>>

 

Taşıtlar >>>

 

Şehir & Kapalı alan hibrit >>>Harita Verileri

Senaryoya bağlı olarak kestirimler, topoğrafya (piksel) , dağılım (piksel - yükseklik ve boşluk olmadan), kentsel yapı (piksel veya vektör) ve / veya 3D düzlemsel nesne (vektör) bilgilerini içeren farklı veri tabanlarına bağlı olarak hesaplanır.

Kestirimler için farklı veri tabanı türleri aynı anda kullanılabilir ve veri tabanları arasındaki geçişler otomatik olarak hesaplanır. Grafik editörleri, CAD araçları ve çeşitli dönüştürücüler tüm veri tabanı türleri için mevcuttur.Dalga Yayılım Modelleri

WinProp, ampirik ve yarı ampirik modellerle birlikte (ölçümlerle kalibrasyon dahil), kesinliği yüksek 3D ışın izleme modelleri ve baskın yol modelini (Dominant Path Model ) içeren güçlü bir yayılım modelleme çözücüsüne sahiptir.

Her hangi bir senaryo için, yol kaybı kestirimiyle birlikte, gecikme, açısal yayılım, LOS ( Line of Sight) / NLOS (NoN Line of Sigth) , yönlü kanal dürtü cevabı, açısal profil, yayılım yolları gibi önemli yayılım parametreleri kolayca hesaplanabilir.

Altair WinProp, dalga yayılım modelleri

Hava Arayüzleri ve Uygulamaları

WinProp içerisinde radyo televizyon veya mobil haberleşme yayın ağları, hücresel, kablosuz erişim, WiFi, özel amaçlı geçici sensor ağları, ICNIRP ve EM uyumluluk gibi hava ara yüzleri önceden tanımlanmıştır. Altair WinProp, Radyo, TV  yayını uygulamaları  Altair WinProp, 3G, LTE uygulamaları  Altair WinProp, 5G uygulamaları
 

TV & Radyo yayını >>>

 

Hücresel, 2.5 G, 3G, LTE >>>

 

5G >>>

 Altair WinProp, WiFi uygulamaları  Altair WinProp, mesh ve sensör ağları uygulamaları  Altair WinProp, ICNIRP & EM uyumluluk uygulamaları
 

WiFi >>>

 

Mesh & Sensör Ağları (IoT) >>>

 

ICNIRP & EM uyumluluk >>>Hava ara yüzünün özellikleri gereksinimlere göre kullanıcı tarafından da ayarlanabilmektedir.

Hesaplama ve Simülasyon

WinProp, uygulamaya bağlı olarak statik, Monte-Carlo ve dinamik network simülatörlerini kullanıcılarına sunmaktadır. Kapsama alanı ve kapasite analizinin yanı sıra gecikme analizi ve algoritma performansı gibi parametrelerin hesaplanabildiği ağ simülasyonları da gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, devre ve paket anahtarlamalı haberleşme yapıları için konuma dayalı, istatistiksel dağılım ve benzeri trafik dağılımı da tanımlanabilir.Altair WinProp, hesaplama ve simülasyon


Kapsama Alanı

WinProp yazılımıyla, tanımlanan farklı iletim modları (bant genişliği, MCS, veri hızı, SNIR hedefi, sinyal eşiği, Tx gücü, ...) için kapsama alanı haritaları (hücre atama, sunucu kalitesi, aktif set, kanal kalitesi, DL ve UL'deki Rx gücü, SNIR, ...) hesaplanabilir.

Yayılım modelleriyle öngörülen kanal kalitesine bağlı olarak bağlantı adaptasyonu değerlendirilebilir. Kapsama alanındaki her bir konum için maksimum alım gücü ve maksimum ulaşılabilir veri hızları doğru bir şekilde hesaplanabilir.


Altair WinProp, kapsama alanı

Kapasite

WinProp, kapsama analizine ve mobil trafik varsayımlarına bağlı olarak ağdaki farklı radyo bağlantılarının ve hücrelerin kapasitesini (verimlilik, maksimum veri hızları, paket gecikmeleri, QoS, ...) hesaplar. Kapasite sınırlamaları ve aşırı yüklü hücreler kolayca tespit edilebilir ve hem yüksek kapasite hem de verim sağlamak için ağlar optimize edilebilir.

Deterministik yayılım modelleri sayesinde MIMO (Çoklu giriş, çoklu çıkış) veya Huzmeleme (Beamforming) içeren sistemler için kapasite geliştirmesi doğru bir şekilde modellenebilir. Farklı anten konfigürasyonları (Lineer, dairesel vb..) ve haberleşme kanalına etkileri ağ planlama açısından değerlendirilebilir.


 

Broşür

 

 

 

Web Semineri

 

 

 

Hakkımızda | Ürünler | Hizmetler | Referanslar | Kariyer | İletişim

ST Mühendislik | info@s-t.com.tr | T:(224) 280 84 46