Altair Seam

Altair SEAM, orta ve yüksek frekanslardaki karmaşık yapıların dinamik tepkisini incelemek için 30 yılı aşkın bir süredir kullanılan bir yazılımdır.

Altair SEAM, otomobiller, uçaklar ve inşaat ekipmanları kabinlerindeki iç gürültüyü ve titreşimi ayrıca gemilerden yayılan gürültüyü ve uzay aracı için vibro akustik ortamları hesaplamak için kullanılır. Diğer uygulamalar arasında makine gürültüsü, endüstriyel gürültü ve bina akustiği bulunmaktadır.

Altair SEAM yüksek frekans vibro-akustik yazılımı

Altair SEAM, istatistiksel enerji analizinin (SEA) eksiksiz bir uygulamasını içerir. Analiz edilen karmaşık dinamik sistem bir dizi alt yapıya ve akustik elemana bölünmüştür. Her bir alt yapının ve akustik elemanın modları SEA alt sistemlerinde gruplanır. Farklı alt sistemler arasındaki enerji akışı, alt sistemlerin modal enerjileri ve kuplaj faktörleri ile orantılıdır. Altair Seam programı gerekli tüm kuplaj faktörlerini hesaplar ve her alt sistem için bir güç dengesi gerçekleştirir. Ortaya çıkan denklemler modal enerji ve her bir alt sistemin yanıtı için çözülmüştür.

Özellikler ve Avantajlar :
- Sektör lideri SEA çözücü hızı.
- Öngörülen veya ölçülen takviye veya basınçlandırma etkilerini hibrit SEA modellerine dahil edebilme.
- Zamanla değişen girdi yükleri için geçici analiz.
- Kuplaj kaybı faktörleri ve mod yoğunluklarının otomatik hesaplanması.
- Tüm sönümleme ve malzeme özellikleri frekansa bağlı olarak belirtilebilir.
- Tasarım hassasiyet analizi.
- Yapısal optimizasyon programlarına arayüz.
- Yapısal ve akustik elemanlardan otomatik olarak SEA alt sistemlerinin oluşturulması.
- Yapısal ve akustik nokta, çizgi ve alan bağlantılarından her bir serbestlik derecesi için otomatik SEA bağlantılarının oluşturulması.
- Kayıp faktörleri, soğurma katsayıları veya yankılanma sürelerini kullanarak akustik sönümleme.
- Akış direnci veya empedans tüpü testinden kolayca ölçülen özelliklere dayanan gözenekli elyaf veya köpük malzeme türleri.
- Fiberler, köpükler, kütle bariyerleri, hava boşlukları, paneller vb.Dahil olmak üzere birçok akustik muamele katmanından iletim kaybını veya emilimini tahmin etmek için iletim hattı formülasyonu.
- Serbest ve kısıtlanmış katman yapısal sönümleme işlemlerinin sönüm, sertlik ve kütle etkilerini hesaplayabilme.
- Petek, fiber ve viskoelastik malzemeler için özel malzeme modelleri.
- Modal yoğunluk formülasyonları için seçenekler.
- Sıvı yükleme, bileşen yükleme ve tanımlanmış iletkenlik seçenekleri.
- Frekans aralığı ve geçişler dahil çalışma zamanı parametrelerinin seçimi.
- Fiberler, köpükler, kütle bariyerleri, hava boşlukları, paneller vb. dahil olmak üzere birden fazla katmanından iletim kaybını veya emilimini tahmin etmek için iletim hattı formülasyonu.
- Altair SEAM optimizasyon yazılımı Altair HyperStudy ile birlikte kullanılabilmektedir.

Endüstri Uygulamaları
Altair Seam, istatistiksel enerji analiz yazılımında öncülük etmiştir. 1980 yılında denizaltılarda yapı kaynaklı gürültü çalışmaları için geliştirilen Altair Seam, hızlı bir şekilde tüm sektörlere yayılmıştır. Deniz, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan ilk ticari SEA yazılımıdır.