Altair AcuSolve

Altair AcuSolve üstün sağlamlık, hız ve doğruluk özelliklerine sahip genel amaçlı sonlu eleman tabanlı akışkanlar dinamiği çözücüsüdür.

Altair Acusolve, mühendislerin son derece geniş aralıktaki problemlerini kolay ve hızlı şekilde çözmelerine olanak sağlamaktadır.

AcuSolve'nin tescilli sayısal yöntemleri, mesh elemanlarının kalitesi ve topolojisine bakılmaksızın kararlı simülasyonlar ve doğru sonuçlar verir. AcuSolve'nin tek çözücü mimarisi ve sürekli gelişen özellik seti, CFD analizi yapmakla görevli tüm şirketlere değerli bir araç sunar.

Altair Acusolve CFD Uygulama Örnekleri

Türbülans Modelleri:

- Large Eddy Simulation (LES) Models:
     Dynamic LES model
     Constant coefficient Smagorinsky LES model

- Detached Eddy Simulation (DES) Models:
     Spalart-Allmaras based Detached Eddy Simulation (DES-1997, DDES, IDDES)
     SST based Detached Eddy Simulation (SST-DES)

- Reynolds Averaged Navier-Stokes(RANS) models:
     Spalart-Allmaras
     SST
     Wilcox 2006 k-ω
     BSL-k-ω
     Realizable k-ε
     RNG k-ε
     Standard k-ε

- Turbulent transition models (compatible with Spalart-Allmaras and SST RANS/DES models):
     γ one-equation model
     γ-Reθ two-equation model

Multi-fizik kapasitesi:
- P-FSI katı-akışkan etkileşimi (Practical Fluid/Structure Interaction P-FSI)
- DC-FSI katı-akışkan etkileşimi (Direct-Coupling Fluid/Structure Interaction DC-FSI)
- Mekanik sistem simülasyon yazılımı Altair MotionSolve ile eş-zamanlı simülasyon

Güçlü kullanıcı tanımlı fonksiyon (UDF) özelliği


Altair AcuSolve Broşür >>