Altair ESAComp

ALTAIR ESAComp, kompozit malzemelerin analizi ve tasarımı için geliştirilmiş bir yazılımdır. Katmanlı kompozit yapıların, konsept ve ön tasarımından, nihai tasarımın doğrulanması için uygulanabilir gelişmiş analizlere kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterir.

ALTAIR ESAComp'un kapsamlı malzeme veritabanı tasarım çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. ESAComp katı / sandviç katmanlı kompozit ve mikromekanik analizler için muazzam bir analiz kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, yapısal elemanlar için analiz araçları içerir: düz ve eğimli paneller, sertleştirilmiş paneller, kirişler ve kolonlar, silindirler, yapıştırılmış ve mekanik bağlantılar. ESAComp bağımsız bir yazılım aracıdır, ama sonlu elemanlar yazılım paketleriyle birlikte çalışma kabiliyeti sayesinde, tasarım süreçlerine sorunsuz uyum sağlar.

Altair ESAComp Uygulama Örnekleri

Veri bankası ve malzeme kütüphanesi: ESAComp Veri Bankası, geniş bir kompozit malzeme ve malzeme sistemleri seçimine yönelik verileri içerir. Kullanıcıya ve şirkete özgü malzeme kütüphaneleri ile birlikte, tasarım çalışmalarıyla ilgili veriler de (katmanlı kompozit, yapısal elemanlar, yükler, ...) veri tabanında depolanabilir.

Tasarım ortamı : ESAComp kompozit yapıların tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek için etkili bir platform oluşturur. Grafiksel sonuç gösterimleri, malzeme ve yapısal alternatifler üzerine yapılan çalışmalarda yararlı olur.

Tasarım optimizasyonu : ESAComp, tasarımların pratik olarak el altında tutulmasına izin veren kullanıcı ortamının yanı sıra, optimizasyon ve FE yazılımını içeren daha karmaşık optimizasyon sistemlerinin bir parçası olarak entegre olur.

Ayrıntılı dökümantasyon : ESAComp, kullanıcılara sunduğu dokümanlar sayesinde, limitli kompozit bilgisine sahip yapısal analiz mühendislerinin konuya aşina olmasını sağlar. Aynı zamanda, ESAComp kompozit uzmanlarının bile yeni şeyler öğrenmesine izin verecek şekilde derine iner.

Birden fazla analiz ve sonuçların grafik gösterimi : Kullanıcı, sonuçları seçmek, birleştirmek ve sonuç gösterimi için sayısal tablolar, katman, çubuk, çizgi ve kutup çizelgeleri ve 3D renklendirilmiş grafikler olarak görüntülemek için neredeyse sınırsız seçeneğe sahiptir.

Analiz yetenekleri : Mikromekanik, laminat sertliği ve higrotermal genişleme, seçilen başarısızlık kriterine göre laminat hataları (Puck 2D/3D gibi gelişmiş kriterler de dahil), sandviç başarısızlık modları, dikdörtgen paneller (düz ve kavisli), sertleştirilmiş paneller, kirişler, bağlantılı ve mekanik mafsallar, olasılıksal analizleri, nem difüzyonu…

Sonlu eleman (FE) Export : Malzeme ve laminat verileri çeşitli HyperWorks destekli profiller ( Altair OptiStruct, Nastran, Abaqus, Ansys, Ls-Dyna) için dışarı aktarılabilir.

HyperWorks entegrasyonu : ESAComp’un HyperWorks’deki post-proses ara yüzü, sonlu eleman analiz sonuçlarını ve ilgili malzeme bilgilerini, hata analizi ve sonuçların görselleştirmesi için ESAComp’a transferine imkan verir.


Altair ESAComp Broşür >>