Altair HyperView

Altair HyperView, sonlu elemanlar analizleri ve mekanik sistem simülasyon sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve raporlandırılmasına imkan sağlayan bir yazılımdır.

Altair HyperView, süreç otomasyonu özelliklerini kullanarak simülasyon sonuçlarını inceleme işlemlerinizi standartlaştırmanızın yanı sıra, verileri etkileşimli olarak görselleştirmenizi sağlar. Yazılım, gelişmiş animasyon ve XY çizim özelliklerini, sonuçların görselleştirilmesini geliştirmek için pencere senkronizasyonu ile birleştirir. Tekrarlayan sonuç incelemeleri taslaklar (template) sayesinde otomatikleştirilebilir ve otomatik olarak hazırlanan sunular kullanıcılara ek zaman kazandırır.

Altair HyperWorks HyperView Arayüzü

HyperView’in animasyon yetenekleri ve hızı, son derece büyük model ve sonuç dosyalarıyla çalışmak için idealdir. Çok pencereli ve çok sayfalı ortam kullanıcıların sonuçları aynı anda incelemelerini sağlar. İki model arasındaki sonuçların korelasyonu veya test sonuçlarıyla karşılaştırılması aynı pencerede sonuç veya video dosyasıyla üst üste açılarak kontrol edilebilir.

Results Math aracı, ön tanımlı matematiksel ifadeler veya Altair Compose betikleri kullanarak mevcut simüasyonlardan yeni sonuçlar üretmek için güçlü bir araçtır.

Tüm sonuç inceleme oturumları, bir oturum dosyasına veya bir rapor şablonuna kaydedilebilmektedir. Oturum dosyaları birden fazla pencere ve sayfa içeren kapsamlı oturumların yeniden kolayca açılmasına imkan sağlar. Rapor şablonları benzer diğer sonuç dosyalarının incelenmesinde işlemleri otomatikleştirerek kullanıcılara zaman kazandırır.

HyperView içerisinde gerçekleştirdiğiniz sonuç inceleme raporlarını resim, AVI, H3D , HTML veya PowerPoint formatlarında dışarıya aktarabilirsiniz.

Tcl/Tk script dilini kullanarak makrolar hazırlayabilir ve işlemlerini otomatikleştirebilirsiniz.

Desteklenen sonuç tiplerinden bazıları ; H3D, odb, rst, d3plot, op2, t16, xdb, dsy, encas, log, gra, udm,

Upfront Data Loader arayüzü ile büyük boyutlardaki transient analiz sonuçlarının istenen adımlarının ve sonuç tiplerinin seçilerek hızlı bir şekilde yüklenmesini ve incelenmesini

Altair HyperView farklı simülasyon sonuçları