Altair WinProp

Altair® WinProp™, kablosuz yayılım ve radyo network planlama alanındaki en kapsamlı yazılım paketidir. Uydu haberleşmesinden, karasal haberleşmeye, kırsal ve kentsel alanlardan, kapalı alan radyo bağlantılarına kadar geniş bir uygulama alanında, WinProp'un yenilikçi dalga yayılım modelleri, doğruluğu kısa hesaplama zamanı ile birleştirmektedir.

ProMan - Dalga Yayılımı ve radyo network planlama
CoMan - Kablosuz sensor ağları ve Mesh Topolojisini kullanan ağlar için bağlantı simülatörü
WallMan- Bina içi ve kentsel yayılımda kullanılmak üzere vektör grafik düzenleme aracı
TuMan - Tünel ve stadyumlar için özel oluşturulmuş grafik editör ara yüzü
AMan- Yayılım senaryosunda kullanılmak üzere, anten örüntüsü oluşturma ve düzenleme aracı
CompoMan - Kablosuz ağ kurulumunda kullanılan cihaz ve ekipmanlar için düzenleme aracı


Altair WinProp Modülleri

Senaryolar ve Uygulamalar

WinProp, sahip olduğu ampirik ve deterministik yayılım modellerini kullanarak kırsal, kentsel, kapalı alan, tünel, araç vb. çeşitli senaryolar için hızlı ve doğru çözümler üretmektedir.
Yazılım, hücresel, radyo ve televizyon yayını, uydular, repeater, kablolardan sızan EM alanlar gibi kaynak ve verici tiplerini de kapsamaktadır.

- Kırsal & Yerleşim yerleri
- Kentsel & Şehir içi
- Kapalı Alanlar & Kampüsler
- Tüneller & Yer altı yapıları
- Taşıtlar
- Şehir & Kapalı alan hibrit

Altair WinProp Senaryo Türleri

Harita Verileri
Senaryoya bağlı olarak kestirimler, topoğrafya (piksel) , dağılım (piksel - yükseklik ve boşluk olmadan), kentsel yapı (piksel veya vektör) ve / veya 3D düzlemsel nesne (vektör) bilgilerini içeren farklı veri tabanlarına bağlı olarak hesaplanır.
Kestirimler için farklı veri tabanı türleri aynı anda kullanılabilir ve veri tabanları arasındaki geçişler otomatik olarak hesaplanır. Grafik editörleri, CAD araçları ve çeşitli dönüştürücüler tüm veri tabanı türleri için mevcuttur.

Dalga Yayılım Modelleri
WinProp, ampirik ve yarı ampirik modellerle birlikte (ölçümlerle kalibrasyon dahil), kesinliği yüksek 3D ışın izleme modelleri ve baskın yol modelini (Dominant Path Model ) içeren güçlü bir yayılım modelleme çözücüsüne sahiptir.
Her hangi bir senaryo için, yol kaybı kestirimiyle birlikte, gecikme, açısal yayılım, LOS ( Line of Sight) / NLOS (NoN Line of Sigth) , yönlü kanal dürtü cevabı, açısal profil, yayılım yolları gibi önemli yayılım parametreleri kolayca hesaplanabilir.

Altair WinProp dalga yayılım modelleri

Hava Arayüzleri ve Uygulamaları
WinProp içerisinde radyo televizyon veya mobil haberleşme yayın ağları, hücresel, kablosuz erişim, WiFi, özel amaçlı geçici sensor ağları, ICNIRP ve EM uyumluluk gibi hava ara yüzleri önceden tanımlanmıştır.

- TV & Radyo yayını
- Hücresel, 2.5 G, 3G, LTE
- 5G
- WiFi
- Mesh & Sensör Ağları (IoT)
- ICNIRP & EM uyumluluk

Altair WinProp hava arayüzleri ve uygulamaları

Hesaplama ve Simülasyon
WinProp, uygulamaya bağlı olarak statik, Monte-Carlo ve dinamik network simülatörlerini kullanıcılarına sunmaktadır. Kapsama alanı ve kapasite analizinin yanı sıra gecikme analizi ve algoritma performansı gibi parametrelerin hesaplanabildiği ağ simülasyonları da gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, devre ve paket anahtarlamalı haberleşme yapıları için konuma dayalı, istatistiksel dağılım ve benzeri trafik dağılımı da tanımlanabilir.

Kapsama Alanı
WinProp yazılımıyla, tanımlanan farklı iletim modları (bant genişliği, MCS, veri hızı, SNIR hedefi, sinyal eşiği, Tx gücü, ...) için kapsama alanı haritaları (hücre atama, sunucu kalitesi, aktif set, kanal kalitesi, DL ve UL'deki Rx gücü, SNIR, ...) hesaplanabilir.
Yayılım modelleriyle öngörülen kanal kalitesine bağlı olarak bağlantı adaptasyonu değerlendirilebilir. Kapsama alanındaki her bir konum için maksimum alım gücü ve maksimum ulaşılabilir veri hızları doğru bir şekilde hesaplanabilir.

Kapasite
WinProp, kapsama analizine ve mobil trafik varsayımlarına bağlı olarak ağdaki farklı radyo bağlantılarının ve hücrelerin kapasitesini (verimlilik, maksimum veri hızları, paket gecikmeleri, QoS, ...) hesaplar. Kapasite sınırlamaları ve aşırı yüklü hücreler kolayca tespit edilebilir ve hem yüksek kapasite hem de verim sağlamak için ağlar optimize edilebilir.
Deterministik yayılım modelleri sayesinde MIMO (Çoklu giriş, çoklu çıkış) veya Huzmeleme (Beamforming) içeren sistemler için kapasite geliştirmesi doğru bir şekilde modellenebilir. Farklı anten konfigürasyonları (Lineer, dairesel vb..) ve haberleşme kanalına etkileri ağ planlama açısından değerlendirilebilir.