Altair Multifizik Çözümleri

Altair mekanik sistem ve kontrol çözümleri

Mekanik Sistemler ve Kontrol

Altair MotionSolve, hareketli sistemlerin performansını optimize etmek ve dinamik davranışını öngörmek için 3D sistem simülasyonları gerçekleştirir. Gerçekçi harekete bağlı yükleri, çevresel etkileri ve esnek gövdeleri dikkate alarak mühendisler ve tasarımcılar, ürünlerinin üretildiği ve çalıştırıldığı zaman güvenilir bir şekilde performans göstereceğinden, dayanıklılık gereksinimlerini karşıladığından ve yorulma sorunu yaşamayacağından emin olabilirler. MotionSolve, hareket ve kontrolü Altair Activate yazılımıyla birlikte gerçekleştirerek multi-disiplinli ürün geliştirmeye imkan sağlar.

altair ileri elektromanyetik sistem çözümleri

İleri Elektromanyetik Sistemler

Elektrik motorları yüksek frekanslı gürültü ve titreşimler üretir. Altair Flux yükleme koşulları olarak uygulanacak manyetik kuvvetleri hesaplarken, Altair OptiStruct gürültü ve titreşim (NVH) hesaplamalarını gerçekleştirir. Altair HyperStudy ile optimizasyon gürültüyü azaltırken motor performansını koruyabilir. Isı kayıpları da Flux kullanılarak hesaplanabilir ve Altair AcuSolve için sıcaklık dağılımını hesaplamak için başlangıç koşulları olarak kullanılabilir. Altair Feko ile multi displiner anten simülasyonları da mümkündür..

altair katı-akışkan etkileşim çözümleri

Katı-Akışkan Etkileşimi

FSI, sıvıların ve yapıların aynı anda davranışını simüle eder. Altair RADIOSS'ta FSI yöntemleri hava yastığı şişirme, uçağın suya inmesi ve kuş çarpması simülasyonlarında kullanılmaktadır. Altair AcuSolve bağlantısıyla, aero akustik sorunlarına ek olarak rüzgar türbinleri, amortisörler, açık deniz petrol boru hatları, kan damarları, yarış arabası kanatları ve diğer karmaşık sistemlerin FSI simülasyonunu destekler. AcuSolve, Altair MotionSolve ile birleştiğinde tank çalkalanma gibi sıvı hareketi sorunlarını da çözebilir.

Altair termomekanik analiz çözümleri

Termomekanik Simülasyon

Termomekanik simülasyon, termal genleşme de dahil olmak üzere mekanik yükleme ve termal yüklemenin birleşik etkisine dayanarak katılarda deformasyon ve gerilmeleri tespit eder. Altair OptiStruct, termal ve mekanik fiziği tek bir simülasyonda çözme yeteneğine sahiptir. Bu, mühendislerin otomotiv ve uçak motor parçalarının gerçek dünya koşullarında nasıl davrandığını anlamalarını sağlar. Diğer uygulamalar arasında baskılı devre kartları ve ağır arazi araçları bulunur.

altair multi disipliner sistem simülasyonu

Multi Disipliner Sistem Simülasyonu

Altair Activate, multi disipliner dinamik sistem modellerinin hızlı şekilde bir boyutlu (sinyal ve fiziksel tabanlı) modellerinin oluşturulması ve simülasyonuna imkan sağlar. Kullanıcılar tüm bir sistemin performansını simüle ederek genel davranışı daha erken anlayabilir ve bileşenler ile alt sistemler arasındaki temel etkileşimleri tanıyabilir. Activate, mekanik, elektriksel ve termal bileşenler için önceden tanımlanmış kütüphaneler dahil olmak üzere sinyal ve fiziksel tabanlı modellemeyi birlikte yapmaya izin verir. Güçlü özellikleri , Modelica ve FMU gibi açık standartlarla 1D ve 3D modelleri birleştirmek için genişletilmiştir. Karmaşık mekatronik sistemlerin dinamik yanıtı, mekanik sistem dinamiği analiz mekanizmasını elektrik ve elektronik alt sistemler ile birleştirerek hızlı bir şekilde simüle edilebilir.

altair edem dökme malzeme simülasyonu

Ayrık Eleman Modelleme

Altair EDEM, dökme malzeme simülasyonu için pazar lideri bir yazılımdır. Modern DEM ( Discrete Element Modeling) teknolojisi kullanan Altair EDEM, kömür, maden cevheri, kaya, toprak, toz, tablet, thıl, lif gibi dökme malzemelerin davranışının simülasyonunu ve analizini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirir. EDEM, sonlu elemanlar analizi (FEA), mekanik sistem dinamiği (MBS) ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) gibi bilgisayar destekli tüm mühendislik (CAE) teknolojilerini birleştirir.

Altair denay tasarımları, multi disipliner optimizasyon

Multi Disipliner Tasarım Araştırmaları

Altair HyperStudy, mühendisler ve tasarımcılar için çok disiplinli bir tasarım keşif, çalışma ve optimizasyon yazılımıdır. Deney tasarımı (DoE), meta modelleme (Fit) ve optimizasyon yöntemlerini kullanan HyperStudy akıllı tasarım varyantları oluşturur, analiz çalışmalarını yönetir ve veri toplar. Kullanıcılara veri eğilimlerini sonuçlandırma, takas çalışmaları yapma ve tasarım performansını ve güvenilirliğini optimize etme süreci boyunca rehberlik edilir. Yaygın CAE çözücülerine doğrudan bir arabirim, çoklu fizik değerlendirmelerinin dahil edilmesini sağlar.

altair simlab multifizik simülasyon

CAD Bağlantılı Multi-Fizik İş Akışları

Altair SimLab, karmaşık montajların performansını doğru bir şekilde analiz etmek için süreç odaklı multi disipliner bir simülasyon ortamıdır. Yapısal, termal, elektromanyetik ve sıvı dinamikleri dahil olmak üzere multi-fizik, yüksek otomasyonlu modelleme görevleri kullanılarak kolayca uygulanabilir ve FEA modelleri oluşturmak ve sonuçları yorumlamak için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Yüksek verimli, özellik tabanlı modelleme yaklaşımı, yerel veya bulutta multi-fizik analizlerinin CAE otomasyonunu sağlamak için taslakların oluşturulmasına izin verir.

altair fiziksel ve bulut tabanlı donanım

Anahtar Teslim Donanım

Altair HyperWorks Unlimited, yazılım, sistem yönetimi ve altyapıyı bir hizmet olarak tek ve sezgisel bir platformda toplar. Hem fiziksel donanım hem de bulut tabanlı formatlarda bulunan anahtar teslim, son teknoloji ürünü bir özel cihazdır. HyperWorks Unlimited, Altair çözücü yazılımlarının sınırsız kullanımını sağlar. Her şeyin maksimum verimlilikte çalışmasını sağlamak için sektör lideri Altair PBS Works, HPC kaynak yönetimi ve kullanıcı dostu web portalı yazılımı kurulu olarak gelir.