Altair Proses Süreci

İlaçlar, gıda, kimyasallar veya kozmetikler dahil olmak üzere büyük miktarlarda malzeme üreten her endüstri, ürün kalitesini iyileştirmeye ve ürünlerini daha hızlı pazara sunmaya çalışmaktadır. Simülasyon yazılımları, bu hedeflere ulaşmak için araştırma, geliştirme ve süreç iyileştirme boyunca mühendisler ve bilim insanları tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli mühendislik (CAE) araçlarının kullanılması; geliştirme süresini, maliyetli fiziksel prototip oluşturmayı ve testlere olan bağımlılığı azaltmaktadır.

Karıştırma simülasyonu Altair EDEM

Karıştırma

Altair EDEM, tozların, tabletlerin, agregaların ve diğer granül malzemelerin karıştırma sürecini simüle edebilir. Parçacık hızları ve yörüngeleri gibi temel bilgileri sağlar. Karıştırma ve ayrışma oranlarının tahmin edilmesinin yanı sıra ölü bölgelerin tanımlanmasına da izin verir. Bu, operatörlerin; hız, doldurma seviyesi, eğim açısı vb. etkilerine ilişkin, ekipmanları için optimum işlem operasyonel parametreleri hakkında bilgiye dayalı kararlar vermelerini ve karıştırma verimliliğini değerlendirmelerini sağlar.

Tablet kaplama süreç simülasyonu Altair EDEM

Tablet Kaplama

Kaplama homojenliği, tablet kaplama işlemi için kritik öneme sahiptir. Altair EDEM ile, tabletlerin kaplama spreyi altında kalma süresi, tablet içi kaplama değişkenliği ve tablet hızları modeli gibi anahtar parametreleri elde etmek mümkündür - bunların birçoğunun deneysel olarak elde edilmesi zor hatta imkansızdır. EDEM ayrıca bir tabletin şeklinin, tamburun hızının ve doldurma seviyesinin kaplama sürecini nasıl etkilediğini araştırmak için de kullanılabilir.

Kalıp doldurma simülasyonu Altair EDEM

Kalıp Doldurma

Kalıp doldurma, ilaç ve toz metalurjisi dahil olmak üzere birçok endüstride yaygın bir aşamadır. Tutarlı ve tekdüze bir süreç, nihai ürünün veya bileşenin kalitesini etkilediği için çok önemlidir. Altair EDEM, çeşitli temel parametrelerin etkisini değerlendirmek, besleme çerçevesi içindeki parçacıkların mikro-makro dinamiklerini anlamak ve besleme çerçevesi içinde ve kalıp doldurma sırasında ayrışmayı görselleştirmek için kullanılabilir.

Eklemeli imalat toz yayma simülasyonu Altair EDEM

Toz Yayma ve Serim

Katmanlı imalatta (AM) toz yayma işlemi, nihai ürünün özellikleri ve kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Altair EDEM, bu işlemi simüle etmek ve silindir hızı gibi farklı operasyonel parametrelerin toz yatağının kalitesi üzerindeki etkisini araştırmak ve ayrıca toz yayma homojenliğini değerlendirmek için kullanılabilir. EDEM, toz dağıtımı, yayma ve temizleme işlemleri dahil olmak üzere AM işleminin çeşitli yönlerine uygulanabilir.

Akışkan yatak simülasyonu Altair EDEM

Akışkan Yataklar

Akışkan yataklar endüstride - özellikle kimyasal işlemede - yaygındır ve dondurma, soğutma, ısıtma ve kaplama gibi çok çeşitli işlemlerde kullanılır. Altair EDEM ve Altair AcuSolve kullanarak hesaplamalı akışkanlar dinamiğini (CFD) ayrık eleman modelleme (DEM) ile birleştirerek, akışkan yatakları ve diğer partikül-akışkan sistemleri doğru bir şekilde simüle edilebilir. DEM-CFD temel bilgiler sağlar ve akışkanlaştırmanın kalitesini değerlendirmek, karıştırma ve ayırma olaylarını anlamak için kullanılabilir.

Taşıma ekipmanı tasarımı Altair EDEM

Taşıma Ekipmanları

Helezon konveyörler, çeşitli endüstrilerde tanecikli malzemeleri taşımak için sıklıkla kullanılmaktadır. Şirketler, Altair EDEM ile konveyördeki farklı malzemelerin akış hızını analiz edebilir ve ekipmandaki kuvvetler ve aşınma hakkında bilgi alabilir. EDEM, herhangi bir tıkanma riskini tahmin etmek, malzemenin karıştırılmasını ve sıkıştırılmasını değerlendirmek ve sistem kapasitesi ve güç gereksinimleri hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir..

Altair EDEM Uygulama Örnekleri