ÜCRETSİZ | Altair Öğrenci Versiyonu


ÜCRETSİZ Altair Öğrenci Versiyonu ( HyperMesh, OptiStruct, RADIOSS, Inspire, MotionSolve, AcuSolve vb.), öğrenim süreniz boyunca proje ve ödevlerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm simülasyon ve tasarım ihtiyaçlarınızı karşılayacak yazılımlar içermektedir. İnternet tabanlı ücretsiz eğitimler, kitaplar ve sorularınızı yazabileceğiniz forum sayesinde tüm çalışmalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Öğrenci versiyonunda yer alan yazılımları ve ücretsiz eğitim kaynaklarını bu sayfada bulabilirsiniz.

Altair Öğrenci versiyonu gelecekteki kariyerinizde kullanacağınız araçları size sunmaktadır.

ÜCRETSİZ İNDİRİN

Altair Öğrenci Versiyonu Yazılımları Altair Öğrenci Versiyonu Çözüm Yetenekleri

Yazılımlar Kaynaklar
Linear & nonlinear sonlu elemanlar analizleri (temas, malzeme, büyük yer değiştirme)

Termal Analizler

Linear Dinamik Analizler
Altair OptiStruct
(FE Çözücü)


Altair HyperMesh
(Mesh, sınır koşullar vb.)


Altair HyperView
(Sonuç inceleme & Raporlama)
ÜCRETSİZ E-kitaplar:
Sonlu Elemanlar Analizlerinin Temelleri (503 sayfa)

Nonlinear Sonlu Elemanlar Analizlerinin Temelleri (206 sayfa)

Dinamik Analizlerin Temelleri (158 sayfa)

Termal Analizlerin Temelleri (120 sayfa)


ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler
Sonlu elemanlar analizlerine (FEA) giriş

Linear Analizler - Altair OptiStruct
Linear statik, modal, burkulma, inertia relief

Non Linear Analizler - Altair OptiStruct
Nonlinear malzeme, geometri, temas, civata öngerilme, nonlinear direct transient

Termal Analizler - Altair OptiStruct
Isı tranferinin temelleri, termal yük ve sınır koşullar, linear sabit hal ısı transferi, transient termal analiz, termal optimizasyon

Linear Dinamik Analizler - Altair OptiStruct
Frekans, random, transient cevap analizleri, Complex Eigenvalue, Response Spectrum, süper elemanlar, deneysel doğrulama

Sonlu elemanlar modelleme - Altair HyperMesh
Geometri düzenleme, 1D, yüzey mesh, solid mesh (tetra, hexa), sınır koşulları tanımlama

Simülasyon sonuçlarını inceleme & Raporlama - Altair HyperView
dayanım, modal, dinamik, çarpışma analiz sonuçlarını inceleme ve raporlama

Matematik, Script, Veri Analizi ve Görselleştirme - Altair Compose
Linear statik & modal analiz Altair Inspire
(öğrenmesi ve kullanması kolay)
ÜCRETSİZ E-kitap:
Altair Inspire ile Simülasyon Odaklı Tasarım (416 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim:
Konsept tasarım - Altair Inspire
Explicit nonlinear sonlu elemanlar analizleri (çarpışma, darbe, düşürme vb.) Altair RADIOSS
(FE Çözücü)


Altair HyperMesh
(Mesh, sınır koşullar vb.)


Altair HyperView
(Sonuç inceleme & Raporlama)
ÜCRETSİZ E-kitap :
Explicit Sonlu Elemanlar Analizlerinin Temelleri (396 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler:
Explicit sonlu elemanlar analizleri - Altair RADIOSS
Elemanlar, malzemeler, temaslar, sınır koşullar, time step kontrolü, çarpışma analizlerinin temelleri

Sonlu elemanlar modelleme - Altair HyperMesh
Geometri düzenleme, 1D, yüzey mesh, solid mesh (tetra, hexa), sınır koşulları tanımlama

Simülasyon sonuçlarını inceleme & Raporlama - Altair HyperView
dayanım, modal, dinamik, çarpışma analiz sonuçlarını inceleme ve raporlama

Akışkanlar Dinamiği Altair AcuSolve


ÜCRETSİZ E-kitap :
Sanal Rüzgar Tüneli ile Dış Aerodinamik analiz (78 sayfa)

Altair ultraFluidX ile Otomobillerin Aerodinamik Analizi (76 sayfa)

Kompozit Analizler Altair ESAComp


Altair Multiscale Designer


Altair OptiStruct
ÜCRETSİZ E-kitap :
Kompozit Modelleme, Analiz ve Optimizasyon (282 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler:
Kompozit Analiz ve Optimizasyonu - Altair OptiStruct
Kompozit analizin temelleri, kompozit modelleme, kompozit analiz ve optimizasyon
Mekanik sistem simülasyonu (rijit & esnek) (modelleme, analiz, sonuç inceleme) Altair MotionSolve


Altair Inspire Motion
ÜCRETSİZ E-kitap :
Mekanik Sistem Simülasyonlarının Temelleri (311 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim
Mekanik sistem simülasyonları - Altair MotionSolve
mekanik sistem simülasyon temelleri, mafsallar, temaslar, linear ve nonlinear esnek yapılar (flexbody), yüklerimn elde edilmesi
Anten tasarımı ve yerleştirme, elektromanyetik uyumluluk (yüksek frekans elektromanyetik simülasyonlar) Altair FEKO ÜCRETSİZ E-kitap :
Altair Feko ile Yüksek Frekans Elektromanyetik Simülasyonlar (209 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim
Anten tasarımı -Altair FEKO
(Dipole, monopole anten oluşturma, çözme ve sonuçları karşılaştırma, mikroşerit anten tasarımı, elektriksel olrak büyük modellerin çözümleri)

Yüksek frekans elektromanyetik analizlerin temelleri - Altair FEKO

Problem türlerine göre çözücü (solver) seçimi - Altair FEKO

Motorlar, Jeneratörler, Trafolar, İndüktanslar, Sensörler, Aktüatörlerin tasarımı ( alçak frekans elektromanyetik simülasyonlar) Altair Flux

Altair FluxMotor
ÜCRETSİZ E-kitap :
Sincap Kafes Çubuğu Kırılma İşlemi ve İndüksiyon Motorundaki Kırık Çubuk Arızaları (169 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim
Altair Flux ile elektromanyetik ve motor tasarımını öğrenin.
Dalga yayılım modelleme ( yüksek frekans elektromanyetik simülasyon) Altair WinProp
Yazılım Kaynaklar
Ağırlık azaltma, topoloji, topografya, boyut, şekil optimizasyonları Altair OptiStruct ÜCRETSİZ E-kitap :
Yapısal Optimizasyonun Temelleri (361 sayfa)


ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler
Yapısal optimizasyonunu temelleri - Altair OptiStruct

Topoloji optimizasyonu - Altair OptiStruct

Topografya (bead) optimizasyonu - Altair OptiStruct

Boyut ve serbest boyut ( free-size) optimizasyonu - Altair OptiStruct

Şekil ve serbest şekil / parametrik olmayan (free-shape) optimizasyonu - Altair OptiStruct

Katmanlı imalat (lattice) ve multi -model optimizasyonu - Altair OptiStruct


Kompozit optimizasyonu Altair OptiStruct
ÜCRETSİZ E-kitap :
Kompozit Modelleme, Analiz ve Optimizasyon (282 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler
Kompozit Optimizasyonu - Altair OptiStruct
Ağırlık azaltma, topoloji , topografya, boyut optimizasyonu. Mekanik sistem simülasyonu ile birlikte topoloji optimizasyonu Altair Inspire (öğrenmesi ve kullanması kolay) ÜCRETSİZ E-kitap :
Altair Inspire ile Simülasyon Odaklı Tasarım ( 416 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim:
Konsept tasarım - Altair Inspire
Deney tasarımları (Design of Experiments (DoE)), stokastik, optimizasyon, Altair HyperStudy ÜCRETSİZ E-kitap :
Fit (meta model) Temelleri (93 sayfa)

Deney Tasarımlarının (DOE - Design of Experiments) Temelleri (208 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim:
Deney tasarımları ( DoE) - Altair HyperStudy
Yazılım Kaynak
Matris tabanlı, ileri seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı. Matlab /GNU Octave ile uyumlu dile sahip olan yazılımla, matris işlemleri, diferansiyel denklemler, sinyal analizi veya kontrol sistemleri gibi farklı alanlardaki problemlerin çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Altair Compose ÜCRETSİZ E-kitap :
Altair Compose ile Matematik, Scrip, Veri Analizi ve Görselleştirme (414 sayfa)

Altair Compose ile Elasto-plastik Malzemelerin Modellenmesi (117 sayfa)

Altair Compose Kullanarak Sistem Dinamiği ve Kontrolleri (133 sayfa)


ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim:
Learn Math, Scripting, Data Analysis & Visualization with Altair Compose
Altair Activate, multi disipliner dinamik sistem modellerinin hızlı şekilde bir boyutlu (sinyal ve fiziksel tabanlı) modellerinin oluşturulması ve simülasyonuna imkan sağlayan, gerektiğinde 3D modellerle birlikte kullanılabilen bir yazılımdır. Altair Activate
ÜCRETSİZ E-kitap :
Altair Activate ile Sistem Modelleme ve Kontrol Sistemlerinin Temelleri (119 sayfa)
ÜCRETSİZ Eğitim videoları:
Sinyal tabanlı modelleme
Blok diyagram modellerinden otomatik olarak kod üreterek ve popüler denetleyici donanımına ( Arduino, Texas Instruments (TI), Raspberry Pi vb.) aktararak gömülü sistemler geliştirmek Altair Embed
ÜCRETSİZ Eğitim videoları:
Altair Embed Digital Power Intro
Buck Converters with Altair Embed
Permanent Magnet Synchronous Motor with Altair Embed
Altair Embed - Controlling LEDs
Altair Embed-Drone control
Altair Embed Arduino - Dimming an LED in less than one minute
Altair Embed - Salient PM Motor Control
Altair Embed - Unit Delay, Pulse Counter, and Discrete Integrator


ÜCRETSİZ Eğitim Dökümanları:
Altair Embed Eğtim Sunumları ve Modelleri
Yazılım
Metal döküm simülasyonu Altair Inspire Cast ÜCRETSİZ E-kitap :
Altair Inspire Cast ile döküm ve katılaşmanıın temelleri (207 sayfa)
Sac metal şekillendirme (Derin çekme)
(multi-stage forming, trimming, springback, formability)
Altair Inspire Form
Ektrüzyon kalıp tasarımı simülasyonu Altair Inspire Extrude Metal
Altair Inspire Extrude Polymer
Eklemeli İmalat için Tasarım ve Simülasyon Yazılımı Altair Inspire Print3D
ÜCRETSİZ E-kitap :
Altair Inspire Print3D ile Katmanlı Üretimin Temelleri (153 sayfa)