ÜCRETSİZ
Akademisyenler için Ders Notları


ALTAIR firması, akademisyenlere araştırma ve eğitim çalışmalarında Altair yazılımlarının ( HyperWorks & solidThinking ) full versiyonunlarını kullanma imkanı sağladığı gibi, eğitim amaçlı çalışmalar için de ücretsiz ders notları sağlamaktadır.

İlgilendiğiniz ders notlarını aşağıdaki bağlantılardan talep edebilirsiniz.

Üniversite bilgisayar laboratuvarına ÜCRETSİZ Altair Öğrenci versiyonunu kurulması için bizimle iletşime geçmeniz yeterli olacaktır.
Öğrencileriniz kişisel bilgisayarlarına Altair Öğrenci Versiyonunu ÜCRETSİZ olarak kurabilirler.

Açıklama Yazılımlar Kaynaklar
Linear & nonlinear sonlu elemanlar analizleri (temas, malzeme, büyük yer değiştirme)

Termal Analizler

Linear Dinamik Analizler
Altair OptiStruct
(FE Çözücü)


Altair HyperMesh
(Mesh, sınır koşullar vb.)


Altair HyperView
(Sonuç inceleme & Raporlama)
ÜCRETSİZ Eğitim Notları:
Detaylı ders notları: Sonlu elemanlar analizinin pratik yönlerini öğretmek

Detaylı ders notları: Nonlinear sonlu elemanlar analizlerinin öğretimi

Detaylı ders notları: Altair OptiStruct'la Termal Analiz öğretimi

Detaylı ders notları: Altair OptiStruct'la Dinamik Analizler öğretimi

ÜCRETSİZ E-kitaplar:
Practical Aspects of Finite Element Simulation (503 sayfa)

Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis using OptiStruct (206 sayfa)

Learn Dynamic Analysis with Altair OptiStruct (158 sayfa)

Learn Thermal Analysis with Altair OptiStruct (120 sayfa)


ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler
Sonlu elemanlar analizlerine (FEA) giriş

Linear Analizler - Altair OptiStruct
Linear statik, modal, burkulma, inertia relief

Non Linear Analizler - Altair OptiStruct
Nonlinear malzeme, geometri, temas, civata öngerilme, nonlinear direct transient

Termal Analizler - Altair OptiStruct
Isı tranferinin temelleri, termal yük ve sınır koşullar, linear sabit hal ısı transferi, transient termal analiz, termal optimizasyon

Linear Dinamik Analizler - Altair OptiStruct
Frekans, random, transient cevap analizleri, Complex Eigenvalue, Response Spectrum, süper elemanlar, deneysel doğrulama

Sonlu elemanlar modelleme - Altair HyperMesh
Geometri düzenleme, 1D, yüzey mesh, solid mesh (tetra, hexa), sınır koşulları tanımlama

Simülasyon sonuçlarını inceleme & Raporlama - Altair HyperView
dayanım, modal, dinamik, çarpışma analiz sonuçlarını inceleme ve raporlama

Matematik, Script, Veri Analizi ve Görselleştirme - Altair Compose
Linear statik & modal analiz Altair Inspire
(öğrenmesi ve kullanması kolay)
ÜCRETSİZ E-kitap:
Simulation-Driven Design with Altair Inspire (416 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim:
Konsept tasarım - Altair Inspire
Explicit nonlinear sonlu elemanlar analizleri (çarpışma, darbe, düşürme vb.) Altair RADIOSS
(FE Çözücü)


Altair HyperMesh
(Mesh, sınır koşullar vb.)


Altair HyperView
(Sonuç inceleme & Raporlama)
ÜCRETSİZ Eğitim Notları:
Explicit sonlu elemanlar analizlerinin öğretimi

ÜCRETSİZ E-kitap :
Introduction to Explicit Analysis using RADIOSS (396 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler:
Explicit sonlu elemanlar analizleri - Altair RADIOSS
Elemanlar, malzemeler, temaslar, sınır koşullar, time step kontrolü, çarpışma analizlerinin temelleri

Sonlu elemanlar modelleme - Altair HyperMesh
Geometri düzenleme, 1D, yüzey mesh, solid mesh (tetra, hexa), sınır koşulları tanımlama

Simülasyon sonuçlarını inceleme & Raporlama - Altair HyperView
dayanım, modal, dinamik, çarpışma analiz sonuçlarını inceleme ve raporlama

Kompozit Analizler Altair ESAComp


Altair OptiStruct
ÜCRETSİZ Eğitim Notları:
Kompozit analiz ve optimizasyonun öğretimi

ÜCRETSİZ E-kitap :
Introduction to Practical Aspects of Composites (282 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler:
Kompozit Analiz ve Optimizasyonu - Altair OptiStruct
Kompozit analizin temelleri, kompozit modelleme, kompozit analiz ve optimizasyon
Mekanik sistem simülasyonu (rijit & esnek) (modelleme, analiz, sonuç inceleme) Altair MotionSolve


Altair Inspire Motion
ÜCRETSİZ E-kitap :
Practical Aspects of Multi-Body Simulation with HyperWorks (311 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim
Mekanik sistem simülasyonları - Altair MotionSolve
mekanik sistem simülasyon temelleri, mafsallar, temaslar, linear ve nonlinear esnek yapılar (flexbody), yüklerimn elde edilmesi
Anten tasarımı ve yerleştirme, elektromanyetik uyumluluk (yüksek frekans elektromanyetik simülasyonlar) Altair FEKO ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim
Anten tasarımı -Altair FEKO
(Dipole, monopole anten oluşturma, çözme ve sonuçları karşılaştırma, mikroşerit anten tasarımı, elektriksel olrak büyük modellerin çözümleri)

Yüksek frekans elektromanyetik analizlerin temelleri - Altair FEKO

Problem türlerine göre çözücü (solver) seçimi - Altair FEKO
Motorlar, Jeneratörler, Trafolar, İndüktanslar, Sensörler, Aktüatörlerin tasarımı ( alçak frekans elektromanyetik simülasyonlar) Altair Flux ÜCRETSİZ E-kitap :
Sincap Kafes Çubuğu Kırılma İşlemi ve İndüksiyon Motorundaki Kırık Çubuk Arızaları (169 sayfa)
Dalga yayılım modelleme ( yüksek frekans elektormanyetik simülasyon) Altair WinProp
Açıklama Yazılım Kaynaklar
Ağırlık azaltma, topoloji, topografya, boyut, şekil optimizasyonları Altair OptiStruct ÜCRETSİZ Eğitim Notları:
Yapısal optimizasyonun öğretimi

ÜCRETSİZ E-kitap :
Practical Aspects of Structural Optimization (361 sayfa)


ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler
Yapısal optimizasyonunu temelleri - Altair OptiStruct

Topoloji optimizasyonu - Altair OptiStruct

Topografya (bead) optimizasyonu - Altair OptiStruct

Boyut ve serbest boyut ( free-size) optimizasyonu - Altair OptiStruct

Şekil ve serbest şekil / parametrik olmayan (free-shape) optimizasyonu - Altair OptiStruct

Katmanlı imalat (lattice) ve multi -model optimizasyonu - Altair OptiStruct


Kompozit optimizasyonu Altair OptiStruct
ÜCRETSİZ Eğitim Notları:
Kompozit analiz ve optimizasyonun öğretimi

ÜCRETSİZ E-kitap :
Introduction to Practical Aspects of Composites

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitimler
Kompozit Optimizasyonu - Altair OptiStruct
Ağırlık azaltma, topoloji , topografya, boyut optimizasyonu. Mekanik sistem simülasyonu ile birlikte topoloji optimizasyonu Altair Inspire (öğrenmesi ve kullanması kolay) ÜCRETSİZ Eğitim Notları:
Yapısal optimizasyonun öğretimi

ÜCRETSİZ E-kitap :
Simulation-Driven Design with Altair Inspire ( 416 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim:
Konsept tasarım - Altair Inspire
Deney tasarımları (Design of Experiments (DoE)), stokastik, optimizasyon,cevap yüzey metodu Altair HyperStudy ÜCRETSİZ E-kitap :
Introduction into Fit Approximations with Altair HyperStudy (93 sayfa)

Introduction into Design of Experiments with Altair HyperStudy (208 sayfa)

ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim:
Deney tasarımları ( DoE) - Altair HyperStudy
Açıklama Yazılım Kaynak
Matlab ile uyumlu dile sahip olan yazılımla, matris işlemleri, diferansiyel denklemler, sinyal analizi veya kontrol sistemleri gibi farklı alanlardaki problemlerin çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Altair Compose ÜCRETSİZ Eğitim Notları:
Detaylı ders notları: Script, Veri Analizi ve Görselleştirme Öğretimi

ÜCRETSİZ E-kitap :
Math, Scripting, Data Analysis & Visualization with Altair Compose

Learn Modeling of Elastoplastic Materials with Altair Compose


ÜCRETSİZ , İnternet tabanlı off-line eğitim:
Learn Math, Scripting, Data Analysis & Visualization with Altair Compose
Blok diyagramları kullanarak bir boyutlu (1D) sistem modelleme ve kontrol Altair Activate
Blok diyagram modellerinden otomatik olarak kod üreterek ve popüler denetleyici donanımına ( Arduino, Texas Instruments (TI), Raspberry Pi vb.) aktararak gömülü sistemler geliştirmek Altair Embed
ÜCRETSİZ Eğitim videoları:
Altair Embed Eğitim Videoları ve Örnekler

ÜCRETSİZ Eğitim Dökümanları:
Altair Embed Eğtim Sunumları ve Modelleri
Açıklama Product Remarks
Metal döküm simülasyonu Altair Inspire Cast
Sac metal şekillendirme (Derin çekme)
(multi-stage forming, trimming, springback, formability)
Altair Inspire Form
Ektrüzyon kalıp tasarımı simülasyonu Altair Inspire Extrude Metal
Altair Inspire Extrude Polymer
Açıklama Yazılım Kaynak
3D endüstriyel tasarım & render Altair Evolve
Learning Course:
Learn 3D Modeling with Evolve